nộp thông tin

Unecapp.exe là gì?

Tệp unsecapp.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Unsecapp.exe chạy một quy trình phục vụ như một ống dẫn để đồng bộ hóa thông tin giữa hệ thống và máy tính từ xa. Nó thuộc về Công cụ quản lý Windows (WMI), một thành phần của

GSvr.exe là gì?

Quá trình GSvr.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Dịch vụ GEST để quản lý chương trình thuộc về phần mềm Energy Saver Advance B của Giga-Byte Technology (www.gigabyte.com) hoặc GIGABYTE UNITED INC (www.gigabyte.com). Mô tả: GSvr.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra

Aswidsagenta.exe là gì?

Tệp aswidsagenta.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Avast Antivirus của Avast . Avast Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. Aswidsagenta.exe là một phần của Avast Behavior Shield, trình theo dõi

CompatTelRunner.exe là gì?

Quá trình CompatTelRunner.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Từ xa Tương thích Microsoft thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: CompatTelRunner.exe là một phần quan trọng của Windows, nhưng thường gây ra sự cố. Tệp CompatTelRunner.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ S

QtWebEngineProcess.exe là gì?

Tệp QtWebEngineProcess.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Qt WebEngine của Công ty Qt . Qt WebEngine là một công cụ trình duyệt web được xây dựng để nhúng nội dung web vào các ứng dụng được xây dựng bằng Qt. QtWebEngineProcess.exe chạy Qt WebEngine. Đây không phải là quy trình bắt buộc và có thể bị vô hiệ

AGCInvokerUtility.exe là gì?

Quá trình được gọi là Adobe GC Invoker Utility thuộc về phần mềm GC Invoker Utility của Adobe Systems (www.adobe.com). Mô tả: AGCInvokerUtility.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. AGCInvokerUtility.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Chương trình tệp \ Tệp chung" Tập tin C: \ Chương trình (x86) \ Tệp chung \ Adobe \ AdobeGCClient \ . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 316.392 b

Trkwks.dll là gì?

Tệp trkwks.dll chính hãng là một thành phần phần mềm của Dịch vụ theo dõi liên kết phân tán của Tập đoàn Microsoft . "Trkwks.dll" là một dịch vụ hệ thống Microsoft Windows nằm trong "C: \ Windows \ System32" có thể được khởi động hoặc dừng từ Bảng điều khiển hoặc bởi các chương trình khác. Đây là phần "Máy khách theo dõi liên kết phân tán", một phần của Dị

Sedlauncher.exe là gì?

Quá trình được gọi là sedlauncher thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Sedlauncher.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp sedlauncher.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files" (ví dụ : C: \ Program Files \ rempl \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 261.24

Sedsvc.exe là gì?

Quá trình được gọi là sedsvc thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Sedsvc.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Sedsvc.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files" (ví dụ: C: \ Program Files \ rempl \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 304.

AppVShNotify.exe là gì?

Quá trình AppVShNotify.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là AppVShNotify hoặc Microsoft Application Virtualization Client Shell Trình thông báo thuộc về phần mềm Microsoft Application Virtualization (App-V) hoặc Microsoft Application Virtualization hoặc Microsoft Office (phiên bản 365 Home Premium - en-us) của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: AppVShNotify.exe

Instup.exe là gì?

Tệp instup.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Avast Free Antivirus của AVAST . Avast Free Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. Instup.exe chạy trình cài đặt và trình cập nhật định nghĩa virus cho Avast Free Antivirus. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu

HxTsr.exe là gì?

Quá trình HxTsr.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Outlook Communications thuộc về phần mềm Microsoft Office (phiên bản 2016) hoặc Thư và Lịch của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: HxTsr.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. HxTsr.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Chương

Fontdrvhost.exe là gì?

Quá trình Fontdrvhost.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Usermode Font Driver Host thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Fontdrvhost.exe ban đầu là một phần quan trọng của Windows và hiếm khi gây ra sự cố. Tệp fontdrvhost.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ Sy

Perfmon.exe là gì?

Tệp perfmon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Perfmon.exe chạy Windows Performance Monitor, một công cụ thời gian thực để đo hiệu năng hệ thống. Điều này không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn.Windows Performance Monitor là một tiện ích Windows được thiết

Csssss.exe là gì?

Tệp csrss.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Quá trình thời gian chạy máy chủ của máy khách là phần chế độ người dùng của hệ thống con Windows. Csrss.exe là một tệp Windows thiết yếu và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho PC của bạn. Hệ thống con Thời gian chạy máy chủ của khách hàng là một tệp Windows quan trọng p

Atieclxx.exe là gì?

Tệp atieclxx.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Sự kiện bên ngoài AMD của AMD . Atieclxx.exe là một tệp thực thi được liên kết với Tiện ích sự kiện bên ngoài ATI cho Windows, một quá trình quản lý tính năng ATI Hotkey. Tệp DLL lưu trữ dữ liệu, mã và tài nguyên cần thiết bởi một hoặc nhiều chương trình để hoạt động chính xác. Đây không phải là một tệp Windows thiết yếu và được biết là chiếm tài nguyên. Nó có thể được g

Playstv.exe là gì?

Quá trình Playstv.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trình ghi video Plays.tv của Raptr hoặc Trình ghi video Plays.tv thuộc về phần mềm PlaysTV của Plays.tv hoặc Bản quyền © (phiên bản 2018 Plays.tv, LLC). Mô tả: Playstv.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Playstv.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (

OfficeClickToRun.exe là gì?

Quá trình OfficeClickToRun.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Office Click-to-Run hoặc Microsoft Office Click-to-Run (SxS) hoặc Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS) thuộc về phần mềm Microsoft Office (phiên bản 365 - en-us, 365 ProPlus - en-us, 365 Business - en-us, 365 Small Business Premium, 365 Home Premium - en-us, 365 ProPlus - es-es, 365 - ru -ru, 365 - nb-no) hoặc Microsoft Office Professional Plus (phiên bản 2016, 2013) hoặc Microsoft Office Home and Student (phiên bản 2013, 2016) hoặc Microsoft Office Home and Business (phiên bản 2013, 2016) hoặc M

AtkexComSvc.exe là gì?

Tệp atkexComSvc.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Asus Motherboard Utility của ASUS . ASUS Motherboard Utility là phần mềm tiện ích giúp trình điều khiển BIOS và thiết bị luôn cập nhật trên máy tính ASUS. ACEngSvr.exe chạy các quy trình liên lạc cần thiết để Tiện ích Bo mạch chủ ASUS chạy. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có thể bị

ASHelper.exe là gì?

Tệp ASHelper.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của AimerSoft Studio của AimerSoft Studio . AimerSoft Studio là bộ công cụ tiện ích được thiết kế để chuyển đổi phương tiện, ghi đĩa và chỉnh sửa video. ASHelper.exe khởi chạy tệp trợ giúp cho AimerSoft Studio. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có t

Setuphost.exe là gì?

Quá trình được gọi là Modern Setup Host thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Setuphost.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Setuphost.exe nằm trong thư mục con của "C: \" - thường là C: \ $ WINDOWS. ~ BT \ Nguồn \ hoặc C: \ $ Windows. ~ WS \ Source \ . Kí

Video.UI.exe là gì?

Quá trình được gọi là Ứng dụng Video thuộc về Phần mềm Giải trí hoặc Xbox LIVE trên Windows hoặc Phim & TV hoặc Phim & TV của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Video.UI.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Đoạn video Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 13.179.660 byte (97% của tất cả các lần xuất hiện), 10.934.408 byte v

AvLaunch.exe là gì?

Tệp AvLaunch.exe chính hãng là thành phần phần mềm của Avast Antivirus của Avast . Avast Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. AvLaunch.exe chạy Avast Anti-virus. Đây là một quy trình cốt lõi liên quan đến chương trình A

CefSharp.BrowserSub process.exe là gì?

Quá trình được gọi là CefSharp. Mô tả: CefSharp.BrowserSub process.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. CefSharp.BrowserSub process.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (x86)" - thường là C: \ Program Files (x86) \ Razer \ Razer Cortex \ Cef \ hoặc C: \ Program Files (x86) \ Razer \ Dịch vụ Razer \ Trung tâm Razer \ . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP

Dalost.exe là gì?

Tệp dashost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Dashost.exe chạy Máy chủ Nhà cung cấp Khung Hiệp hội Thiết bị kết nối và ghép nối cả thiết bị có dây và không dây với HĐH Windows. Đây là một tệp Windows thiết yếu và không nên xóa trừ khi gây r

SearchUI.exe là gì?

Tệp SearchUI.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Giao diện người dùng tìm kiếm là một quá trình là một phần của trợ lý tìm kiếm bản địa của Microsoft, Cort Cortana. SearchUI.exe kích hoạt giao diện người dùng tìm kiếm của tr

Rundll32.exe là gì?

Tệp rundll32.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. RunDLL là một chương trình tiện ích dòng lệnh Windows. và một thành phần thiết yếu của Windows. Đây là thành phần quan trọng của Windows và không nên xóa trừ khi được tìm thấy trong thư mục không phải là "C: \ Windows" .Rundll32.exe cho phép người dùng kích hoạt chức năng được xuất từ ​​DLL 32 bit.

IAStorIcon.exe là gì?

Tệp IAStorIcon.exe chính hãng là thành phần phần mềm của Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (RST) của Tập đoàn Intel . Dịch vụ Windows này hiển thị biểu tượng thanh công cụ hiển thị dấu chấm than nếu Dịch vụ Công nghệ lưu trữ nhanh (RST) của Intel® không chạy và dấu kiểm màu xanh lá cây nếu có. Nhấp vào biểu tượng sẽ khởi chạy Giao diện người dùng RST. Đây là một giao diện

IgfxEM.exe là gì?

Quá trình IgfxEM.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Mô-đun igfxEM thuộc về phần mềm Giao diện người dùng chung Intel® hoặc igfxEm của Intel (www.intel.com) hoặc igfxEm. Mô tả: IgfxEM.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. IgfxEM.exe nằm trong thư mục con của C: \ Windows \ System

Nvcontainer.exe là gì?

Quá trình Nvcontainer.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là NVIDIA Container thuộc về phần mềm NVIDIA Container hoặc NVIDIA LocalSystem Container hoặc NVIDIA Driver hoặc Bảng điều khiển hiển thị NVIDIA của NVIDIA (www.nvidia.com). Mô tả: Nvcontainer.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gâ

WSHelper.exe là gì?

Quá trình WSHelper.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Wondershare Studio hoặc Wondershare Helper Compact.exe thuộc về phần mềm Wondershare Studio hoặc Wondershare Helper Compact hoặc Pinnacle Studio (phiên bản 18 Add-Ons) của Wondershare. Mô tả: WSHelper.exe không cần thiết

AccelerometerSt.exe là gì?

Tệp AccelerometerSt.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của HP 3D DriveGuard của Hewlett-Packard . HP 3D DriveGuard là một thiết bị phần cứng ngoại vi dành cho các mẫu HP ProBook và EliteBook được chọn để bảo vệ ổ cứng khỏi bị va đập và rơi. AccelerometerSt.exe chạy quy trình khay hệ thống cho 3D Driv

Dismhost.exe là gì?

Tệp Dismhost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Quản lý và phục vụ hình ảnh triển khai là một công cụ dòng lệnh của Microsoft được thiết kế để phục vụ và chuẩn bị Windows Images. Dismhost.exe là tệp lưu trữ cho DISM và không gây ra mối đe dọa cho P

Mbamtray.exe là gì?

Tệp mbamtray.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Malwarebytes bởi Malwarebytes . Malwarebytes là một công cụ phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại. Mbamtray.exe chạy một quy trình kiểm soát chức năng khay của chương trình. Đây không phải là một quy trình bắt buộc và có thể bị vô hiệu hóa một cách an toàn.Malwarebytes là phần mềm loại bỏ phần mềm độc hại được thiết kế để loại bỏ các quản

HostAppServiceUpdater.exe là gì?

Quá trình HostAppServiceUpdater.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trình cập nhật dịch vụ ứng dụng máy chủ thuộc về phần mềm Lenovo App Explorer hoặc App Explorer hoặc Trình cập nhật dịch vụ ứng dụng máy chủ hoặc Dịch vụ ứng dụng máy chủ hoặc Life App Explorer của SweetLabs hoặc Pokki. Mô tả: HostAppServiceUpdater.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây r

Taskeng.exe là gì?

Tệp taskeng.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Taskeng.exe chạy Dịch vụ Lập lịch tác vụ, một tiện ích theo dõi tác vụ thuộc hệ điều hành Windows Vista / 7/8/10. Đây là một quy trình chính hãng và không gây hại cho má

MSASCuiL.exe là gì?

Quá trình MSASCuiL.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là biểu tượng thông báo Windows Defender thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: MSASCuiL.exe ban đầu của Microsoft là một phần quan trọng của Windows, nhưng thường gây ra sự cố. Tệp MSASCuiL.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Fil

EasyAntiCheat.exe là gì?

Tệp EasyAntiCheat.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của EasyAntiCheat của EasyAntiCheat . EasyAntiCheat là một dịch vụ chống gian lận cho các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. EasyAntiCheat.exe chạy quy trình cốt lõi cho ứng dụng EasyAntiCheat. Đây không phải là dịch vụ Windows bắt buộc và có t

CiscoVideoGuardMonitor.exe là gì?

Tệp CiscoVideoGuardMonitor.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Cisco VideoGuard của Cisco . Cisco VideoGuard là một dịch vụ mã hóa kỹ thuật số để phát video. CiscoVideoGuardMonitor.exe chạy một quy trình được liên kết với Cisco VideoGuard. Đây không phải là thành phần quan trọng của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu không bắt buộc. Video VideoGuard ban đầu được phát triển bởi NDS, công ty phần mềm cũ của Israe

Aswidsagent.exe là gì?

Quá trình Aswidsagent.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Avast Behavior Shield hoặc AVG Software Analyzer thuộc về phần mềm Avast Free Antivirus hoặc AVG Internet Security của AVAST Software (www.avast.com) hoặc AVAST Software, hoặc AVG Technologies CZ,, (www.freeavg.com). Mô tả: Aswidsagent.ex