nộp thông tin

Openvpn.exe là gì?

Tệp openvpn.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Hotspot Shield của AnchorFree . Openvpn.exe là một tệp thực thi là một phần của Hotspot Shield, một chương trình bảo mật cho phép người dùng duyệt ẩn danh bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Quá trình này chịu trách nhiệm khởi chạy Mạng riêng ảo mở,

Svchost.exe là gì?

Tệp svchost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Windows của Microsoft . Đây là một tập tin hệ thống Windows chính hãng. Svchost.exe là một quá trình trên máy tính của bạn lưu trữ hoặc chứa các dịch vụ riêng lẻ khác mà Windows sử dụng để thực hiện các chức năng khác nhau. Ví dụ: Windows Defender và Windows Update sử dụng một dịch vụ được lưu trữ

DipAwayMode.exe là gì?

Tệp DipAwayMode.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của AI Suite của ASUS . AI Suite là bộ chương trình tiện ích có các công cụ để điều chỉnh hiệu năng hệ thống. DipAwayMode.exe khởi chạy một quy trình giám sát sự kiện bên ngoài để phát hiện nhấn phím hoặc di chuyển chuột. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu

Shell32.dll là gì?

Quá trình được gọi là Windows Shell Common DLL hoặc Felles DLL-fil cho Windows-skall thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Microsoft Windows operációs rendszer của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Shell32.dll không cần thiết cho HĐH Windows và gâ

SearchProtocolhost.exe là gì?

Tệp SearchProtocolhost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Windows Search của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Microsoft Windows là một hệ điều hành. Search Protocol Host là một phần của thành phần Windows Search và giúp lập chỉ mục các tệp trên PC Windows. SearchProtocolhost.exe giúp thực thi tiện ích Windows Se

Rubyw.exe là gì?

Tệp rubyw.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của trình thông dịch Ruby đã sửa đổi CYGWIN32 của RedHat . "Rubyw.exe" chỉ nên có mặt trên PC thuộc sở hữu doanh nghiệp vì đây là một dạng sửa đổi của trình thông dịch ngôn ngữ mã nguồn mở "Ruby", được cung cấp dưới dạng nhị phân thực thi chỉ trong phiên bản 32 bit của Cygwin, vốn không sử dụng các tệp vào / ra / lỗi tiêu chuẩn và do đó không "bật lên" một dấu nhắc lệnh (shell DOS) mỗi khi nó thực thi. Red Hat chuyên về phần mềm nguồn mở cho khách hàng doanh nghiệp và Cygwin không chỉ cung cấp lớp vỏ Posix / Linux

Vprot.exe là gì?

Tệp vprot.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Thanh công cụ AVG SafeGuard của AVG . Thanh công cụ AVG SafeGuard là một PUP đã biết (chương trình có khả năng không mong muốn) chiếm quyền điều khiển trình duyệt web bằng cách chuyển hướng kết quả tìm kiếm và thay đổi trang chủ. Vprot.exe là một thành phần của Thanh công cụ AVG SafeGuard. Đây không p

PnkBstrA.exe là gì?

Tệp PnkBstrA.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của PunkBuster theo Số dư . PunkBuster là một tiện ích phát hiện gian lận cho các trò chơi video để ngăn chặn gian lận trong các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. PnkBstrA.exe là thành phần cốt lõi của Máy khách PunkBuster. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể

IgfxCUIService.exe là gì?

Tệp igfxCUIService.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Giao diện người dùng chung Intel® của Tập đoàn Intel . "IgfxCUIService.exe" nằm trong Giao diện người dùng chung của Intel®, cài đặt cùng với trình điều khiển cho card đồ họa Intel® và bộ xử lý đồ họa trên bo mạch (GPU). Trong Windows 8, (và sau này), đây là tên của mô-đun trình bày menu để

Cài đặtSynchost.exe là gì?

Tệp SettingsSynchost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Mircosoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Cài đặt Sync Host là thành phần của Windows được thiết kế để đồng bộ hóa một số cài đặt hệ thống. SettingsSynchost.exe là một tệp chạy chương trình Cài đặt máy chủ đồng bộ hóa và a

Node.exe là gì?

Quá trình Node.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là I / O có sự kiện cho (phiên bản V8 JavaScript) hoặc Node.js: JavaScript phía máy chủ thuộc về phần mềm Node.js hoặc BT Desktop Help hoặc ATT Management Agent hoặc AT & T Tridentoot & Resolve hoặc Adobe Photoshop (phiên bản CS6, CC 2015, CC 2017) hoặc Adobe Extension Manager CC hoặc Adobe Creative Suite (phiên bản 6 Master Collection, 6 Design Standard, 5 Design Standard, 5 Master Collection) hoặc Popcorn Time hoặc Adobe Photoshop CC hoặc Adobe Photoshop Elements (phiên bản 12, 11) hoặc Trung tâm hỗ trợ Windstrea

TiWorker.exe là gì?

Quá trình TiWorker.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Windows Modules Installer Worker thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: TiWorker.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp TiWorker.exe nằm trong một thư mục con của C: \

Trình duyệt_broker.exe là gì?

Tệp browser_broker.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Edge của Microsoft . Edge là một trình duyệt được phát triển bởi Microsoft. Browser_broker.exe là một trong những tệp thực thi chính của trình duyệt Windows 10 Edge và hoàn toàn an toàn để chạy trên PC của bạn. Được phát triển bởi Microsoft, Edge là một trình duyệt web đ

Ffmpeg.exe là gì?

Quá trình được gọi là VdhCoApp hoặc Bigasoft Total Video Converter (phiên bản 4.6.0.5589) hoặc ConvertHelper (phiên bản 2.2) hoặc SuperSimple Video Converter hoặc Vuze thuộc về phần mềm Pazera Free (phiên bản MP4 sang AVI Converter) hoặc DVDStyler hoặc Bigasoft Total Video Converter hoặc ConvertHelper hoặc VideoDoaderUltimate hoặc Free YouTube Downloader hoặc Pazera Free FLV sang AVI Converter hoặc Videora iPad Converter (phiên bản 6) bởi Vuze hoặc SARL ACLAP hoặc Bigasoft hoặc DownloadHelper (www.doadhelper.net). Mô tả: Ffmpeg.exe không cần thiết cho HĐH

HostAppServiceUpdateManager.exe là gì?

Quá trình được gọi là Trình quản lý cập nhật dịch vụ ứng dụng máy chủ thuộc về phần mềm Lenovo App Explorer hoặc App Explorer của SweetLabs. Mô tả: HostAppServiceUpdateManager.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp HostAppServiceUpdateManager.exe nằm trong thư mục con củ

Vcredist_x64.exe là gì?

Tệp vcredist_x64.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Visual C của Microsoft . Microsoft Visual C ++ là một IDE (môi trường phát triển tích hợp) để biên dịch các chương trình sử dụng C và C ++. Vcredist_x64.exe chạy Microsoft Visual C ++. Đây là một phần mềm chính hãng nhưng có thể bị

CoherentUI_host.exe là gì?

Tệp CoherentUI_host.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Coherent UI của Coherent Labs . Coherent GT là một công cụ thiết kế giao diện người dùng. CoherentUI_host.exe chạy một quy trình trung gian để chạy giao diện người dùng được phát triển bằng Coherent. Quá trình này thường được khởi chạy bởi các trò chơi sử d

DellSystemDetect.exe là gì?

Tệp DellSystemDetect.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Dell System Detect của Dell . Dell System Detect là một công cụ chẩn đoán hệ thống cung cấp thông tin phần cứng và phần mềm thiết bị cho Dell nhằm hỗ trợ cá nhân hóa. DellSystemDetect.exe chạy ứng dụng Dell System Detect. Đây không phải là

SSBkgdupdate.exe là gì?

Quá trình SSBkgdupdate.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là SSBkgdUpdate thuộc về phần mềm SSBkgdUpdate Application hoặc Nuance Communications hoặc ScanSoft PaperPort (phiên bản 11) hoặc ScanSoft OmniPage (phiên bản SE 4) hoặc Dragon NataturalSpeaking (phiên bản 9) của Scansoft (www.scansoft.com) hoặc Nuance Communications (ww

Slui.exe là gì?

Tệp slui.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Giao diện người dùng cấp phép phần mềm là chương trình dòng lệnh kích hoạt / cập nhật Microsoft Windows. Slui.exe là một tệp Windows hợp pháp và thiết yếu không nên xóa. Giao diện người dùng cấp phép phần mềm là tiện ích dòng lệnh Windows

LockApp.exe là gì?

Quá trình LockApp.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Windows thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com) hoặc Microsoft Windows. Mô tả: LockApp.exe là một phần quan trọng của Windows, nhưng thường gây ra sự cố. Tệp LockApp.exe nằm trong thư mục con của C: \ Windows

AdobeGCClient.exe là gì?

Tệp AdobeGCClient.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Adobe Creative Suite của Adobe . Adobe Creative Suite là một nhóm các chương trình phần mềm có thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video và các ứng dụng phát triển web được phát triển bởi Adobe. AdobeGCClient.exe kiểm tra hệ thống để tìm phần mềm Adobe lậ

Microsoft Toolkit.exe là gì?

Quá trình được gọi là Bộ công cụ Microsoft thuộc về phần mềm Microsoft Toolkit không xác định. Mô tả: Microsoft Toolkit.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Microsoft Toolkit.exe nằm trong thư mục con của thư mục hồ sơ người dùng hoặc đôi khi trong thư mục con của "C: \ Chương trình tập tin", đối với C: \ Users \ USERNAME \ Tải xuống \ Office2016 + ativador \ Office 2016 \ Ativadores \ Office 2016 \ . Kích thước tệp trên Windows 10/8/7 / XP là 13.179.660 byte. Ứng dụng này không có mô tả

Esrv.exe là gì?

Tệp esrv.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Sony® VAIO Care của Sony Corporation . Tệp trình điều khiển này hoạt động với "esrv_svc.exe" như một phần của phần mềm "VAIO Care" của Sony Corporation cho máy tính xách tay VAIO của nó. Chúng có liên quan đến việc giám sát việc sử dụng nă

Conhost.exe là gì?

Quá trình Conhost.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Máy chủ cửa sổ điều khiển hoặc Công cụ khai thác bitcoin hoặc Ứng dụng chấp nhận khởi động cho Đăng ký hoặc Gói dịch vụ Windows hoặc Quy trình lưu trữ cho Dịch vụ Windows hoặc Gói dịch vụ hệ thống Windows thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Công cụ khai thác Bitcoin hoặc Quy trình lưu trữ cho Windows Services hoặc Hotfix cho Microsoft Visual Studio (phiên bản 2007) của Microsoft (www.microsoft.com) hoặc Ufasoft (www.ufasoft.com). Mô tả: Conhost.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra

AUTORUN.exe là gì?

Tệp AUTORUN.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành của Microsoft. Autorun.exe là một quy trình Windows được thiết kế để tự động chạy chương trình từ CD-ROM và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho PC của bạn. Được phát hành vào năm 1985, Windows là một loạt các hệ điều hành đồ họ

Sttray64.exe là gì?

Quá trình Sttray64.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là IDT PC Audio hoặc IDT PC Audio TPE hoặc sttray64.ex hoặc Sigmatel Ứng dụng khay hệ thống Audio thuộc về phần mềm IDT Audio hoặc IDT PC Audio hoặc Tempo S bán dẫn hoặc C-Major Audio hoặc www.idt.com hoặc Tempo PC Audi của IDT (www.idt.com) h

Fwupdate.exe là gì?

Tệp fwupdate.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của LG Tools bởi www.lg.com . Fwupdate.exe là một tệp thực thi chạy tính năng Autoupdate cho trình điều khiển trình ghi CD / DVD của LG. Tệp này không phải là thành phần quan trọng của Windows và có thể được gỡ bỏ nếu biết tạo ra sự cố. LG Electronic (trước đây là Goldstar) được thành lập vào năm 1958 bởi In

TrustedInstaller.exe là gì?

Quá trình TrustedInstaller.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trình cài đặt mô-đun Windows hoặc Chương trình cài đặt chương trình đổ vào Windows thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Hệ thống khai thác Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: TrustedInstaller.exe là một phần quan tr

IAStorDataMgrSvc.exe là gì?

Quá trình IAStorDataMgrSvc.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là IAStorDataSvc hoặc Intel® Rapid Storage Technology thuộc về phần mềm Intel® Rapid Storage Technology hoặc IAStorDataSvc hoặc Intel® Rapid Storage của Intel (www.intel.com). Mô tả: IAStorDataMgrSvc.exe không cần thiết cho Windows và thườ

SWDUMon là gì?

Quá trình được gọi là SWDUMon hoặc Trình cập nhật trình cài đặt trình điều khiển thuộc về phần mềm Cập nhật trình điều khiển hoặc AVG Technologies CZ, bởi các tiện ích của SlimWare hoặc Tiện ích mỏng. Mô tả: SWDUMon.sys không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp SWDUMon.sys nằm trong thư mục trình điều khiển C: \ Windows \ System32 \. K

Tàu điện ngầm-KB890830.exe là gì?

Quá trình được gọi là Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Microsoft Windows thuộc về phần mềm Microsoft của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: MRT-KB890830.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp MRT-KB890830.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32. Kích thước tệ

BtvStack.exe là gì?

Quá trình BtvStack.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Lõi mở rộng hoặc Khay Bluetooth hoặc Máy chủ ngăn xếp Bluetooth thuộc về phần mềm Dell WLAN và Bluetooth Client hoặc Qualcomm Atheros Bluetooth Suite hoặc Qualcomm Atheros WLAN và Bluetooth Client hoặc Bluetooth Win7 Suite hoặc Atheros Bluetooth Suite hoặc Atheros WLAN và Bluetooth Client hoặc Dell Unified Wireless Suite hoặc Qualcomm Atheros Cài đặt trình điều khiển bởi Qualcomm Atheros hoặc Qualcomm Atheros Commnucations hoặc Atheros Commnucations hoặc Atheros Communications (www.qca.qualcomm.com) hoặc QualcommRAt

AyHMSvc.exe là gì?

Tệp aaHMSvc.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Asus Motherboard Utility của ASUS . ASUS Motherboard Utility là phần mềm tiện ích giúp trình điều khiển BIOS và thiết bị luôn cập nhật trên máy tính ASUS. AaHMSvc.exe chạy các quy trình liên lạc cần thiết để Tiện ích Bo mạch chủ ASUS chạy. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có thể bị

ETDCtrl.exe là gì?

Tệp ETDCtrl.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của ELAN Smart-Pad của ELAN Microelectronics . ELAN Smart-Pad là một bàn di chuột thường được tìm thấy trên máy tính xách tay. ETDCtrl.exe chạy trung tâm điều khiển, màn hình cấu hình cung cấp các tùy chọn để sửa đổi cài đặt cho ELAN Smart-Pad. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị

OctoshapeClient.exe là gì?

Quá trình OctoshapeClient.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Ứng dụng Infinite HD ™ hoặc chương trình chính cho ứng dụng khách Octoshape thuộc về phần mềm Octoshape Streaming Services hoặc Octoshape - pretoène repositoryitve hoặc Octoshape - Pretocne repositoryitve của Octoshape ApS (www.octoshape.com). Mô tả: OctoshapeClient.exe không

Quickset.exe là gì?

Tệp quickset.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Dell Quickset của Dell . Dell Quickset là một tiện ích cấu hình chung cho máy tính xách tay Dell. Quickset.exe chạy chương trình Dell Quickset. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra sự cố. Dell Quickset là một tiện ích cung cấp giao diện để định cấu hình cài

Gjagent.exe là gì?

Tệp gjagent.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của War Thunder của Gaijin Entertainment . War Thunder là một trò chơi video hành động MMO có nhịp độ nhanh. Gjagent.exe chạy Gaijin Agent, một chương trình tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho War Thunder và các trò chơi khác được phát triển bởi Gaijin Entertainment. Đây không phải là một quy trình bắt buộc và có thể bị vô hiệu hóa một các

Atiedxx.exe là gì?

Tệp atiedxx.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của AMD Utility Event Event của AMD . Tiện ích sự kiện bên ngoài ATI cho Windows là một chương trình quản lý truy cập ATI Hotkey cho các tính năng hệ thống khác nhau. Atiedxx.exe khởi chạy các tệp trình điều khiển cần thiết cho Tiện ích sự kiện bên ngoài ATI. Dịch vụ có thể được vô hiệu hóa một cách an toàn nếu các phím nóng khô

Makecab.exe là gì?

Tệp makecab.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Microsoft Cabin Maker là một tiện ích lưu trữ tệp cho Microsoft Windows. Makecab.exe được sử dụng để cài đặt Microsoft Cabin Maker và không gây ra sự cố với PC.Cabinet Maker là một chương trình lưu trữ tệp cho Microsoft W

Agent.exe là gì?

Quá trình Agent.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Tác nhân cập nhật Battle.net hoặc Tác nhân cập nhật Blizzard hoặc Ứng dụng đại lý dự phòng EasUS Todo hoặc Đại lý FLEXnet Connect hoặc Đại lý quản lý phần mềm Macrovision hoặc Đại lý dịch vụ cập nhật InstallShield hoặc Đại lý quản lý phần mềm Acresso hoặc Đại lý miễn dịch Bảo vệ Đại lý hoặc Đại lý Rohos hoặc Đại lý Dịch vụ Cập nhật Macrovision hoặc Đại lý Kết nối MacLEXision FLEXnet hoặc Trình quản lý Phần mềm Flexera® thuộc về phần mềm Battle.net hoặc EasUS Todo Backup Free hoặc Blizzard App hoặc Software Manager hoặc

PubMonitor.exe là gì?

Tệp PubMonitor.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Driver Booster của IObit . Driver Booster là một tiện ích quản lý trình điều khiển cho Windows. PubMonitor.exe chạy một quy trình nền theo dõi các tệp còn lại sau khi gỡ cài đặt chương trình. Nó có thể được gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa một cách an toàn

PanDhcpDns.exe là gì?

Tệp PanDhcpDns.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Intel® PROSet / Wireless WiFi Software của Intel Corporation - Mobile Wireless Group . Khi máy tính sử dụng phần mềm Intel® PROSet / Wireless WiFi truy cập Internet, nó được coi là một phần của Mạng khu vực cá nhân (PAN) và quy trình này cung cấp dịch vụ DHCP, lấy địa chỉ IP động cho máy tính nhận dạng nó vào mạng PAN . Nếu nó không nằm trong "C: \ Program Files \ Intel \ WiFi \ bin" th

Gggledriveync.exe là gì?

Tệp googledriveync.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Google Drive của Google . Googledriveync.exe là một tệp thực thi thuộc về máy khách Google Drive. Google Drive là dịch vụ lưu trữ và đồng bộ hóa tệp do Google cung cấp. Tệp này chạy công cụ đồng bộ hóa đồng bộ hóa các tệp giữa tài khoản Google Drive trực tuyến và thư mục Google Drive nằm trên màn hình nền. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo

Làm thế nào để loại bỏ virus secoh-qad

Quá trình Secoh-qad.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình này không chứa thông tin về tác giả của nó. Mô tả: Secoh-qad.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp secoh-qad.exe nằm trong thư mục C: \ Windows. Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 4.608 byte (91% của tất cả các lần xuất hiện) hoặc 4.096 byte.

SupportAssistAgent.exe là gì?

Tệp SupportAssistAgent.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Dell SupportAssistAgent của Dell . Dell SupportAssist là phần mềm cung cấp các công cụ hệ thống để chẩn đoán và khắc phục sự cố. SupportAssistAgent.exe chạy một quy trình khởi chạy Dell SupportAssist. Đây không phải là một ứng dụng Windows cốt lõi và có thể

ScanToPCActivationApp.exe là gì?

Tệp ScanToPCActivationApp.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Màn hình hình ảnh kỹ thuật số HP của Hewlett-Packard . HP Digital Imaging Monitor là một ứng dụng giao diện hỗ trợ sử dụng máy in và máy quét đa chức năng do HP sản xuất. ScanToPCActivationApp.exe chạy công cụ kích hoạt sản phẩm để xác minh mã kích h

WebCompmate.exe là gì?

Tệp WebCompmate.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Web Companion của Lavasoft . Đồng hành web của Lavasoft đã bắt đầu thay thế Thanh công cụ bảo mật phần mềm quảng cáo của họ vào tháng 9 năm 2014. Đây là một ứng dụng miễn phí cung cấp sàng lọc URL dựa trên đám mây theo thời gian thực được nhập trong trình duyệt của người dùng. Nó tương tác với ngăn xếp Giao thức Internet (IP) ở cấp TCP (Giao thức điều khiển truyền) để p

CodeMeter.exe là gì?

Quá trình CodeMeter.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là CodeMeter Runtime Server thuộc về phần mềm CodeMeter Runtime Kit hoặc Authorization Ignition Key Support hoặc Mastercam (phiên bản X9) hoặc Rockwell Automatic CM Runtime của WIBU-HỆ THỐNG AG (www.wibu.com). Mô tả: CodeMeter.exe không cầ

ApMsgFwd.exe là gì?

Quá trình ApMsgFwd.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là ApMsgFwd thuộc về phần mềm Dell Touchpad hoặc ALPS Touch Pad Driver hoặc Alps Touch Pad Driver hoặc Touch Pad Driver hoặc Alps Pointing-device cho VAIO hoặc ThinkPad UltraNav Driver của Alps Electric Co. (www.alps.com). Mô tả: ApMsgFwd.exe

MicrosoftEdge.exe là gì?

Quá trình MicrosoftEdge.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Edge thuộc về phần mềm Microsoft Windows hoặc Microsoft Edge của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: MicrosoftEdge.exe ban đầu là một phần quan trọng của Windows và hiếm khi gây ra sự cố. MicrosoftEdge.exe nằm trong thư mục con của C: \ Wi

Mshta.exe là gì?

Tệp mshta.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft HTML Application Host của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Mshta.exe chạy Máy chủ ứng dụng Microsoft HTML, một tiện ích chịu trách nhiệm thực thi các tệp HTA (Ứng dụng HTML) trong HĐH Windows. Điều này không được coi là có hại cho PC.Microsoft HTM

Wininit.exe là gì?

Tệp wininit.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Windows Khởi tạo là một trình khởi chạy ứng dụng nền cho HĐH Windows. Wininit.exe chịu trách nhiệm chạy quy trình Khởi tạo Windows. Đây là một tệp Windows thiết yếu và không nên xóa .Windo

Msconfig.exe là gì?

Tệp msconfig.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Mircosoft Windows của Microsoft . Viết tắt của MSCONFIG cho Cấu hình hệ thống là tiện ích hệ thống khắc phục sự cố cho các hệ điều hành Windows. Msconfig.exe là một tệp chạy tiện ích MSCONFIG và không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn. MSCONFIG là một tiện ích cấu hình hệ thống được thiết kế để khắc phục sự c

InstallFlashPlayer.exe là gì?

Tệp InstallFlashPlayer.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Adobe Flash Player của Adobe Systems . InstallFlashPlayer.exe là một tệp thi hành thuộc Adobe Flash Player, một chương trình phần mềm miễn phí được sử dụng để xem âm thanh và video được tạo trên nền tảng Adobe Flash. Quá trình này cài đặt Adobe Flash Player. Đây không phải là

Conime.exe là gì?

Tệp conime.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một loạt các hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft. Bảng điều khiển Phương thức nhập liệu được thiết kế để cho phép người dùng sử dụng bàn phím tiêu chuẩn để nhập các ký tự và ký hiệu phức tạp. Conime.exe là tệp chạy Trình chỉnh sửa phương thức nhập liệu và là tệp an toàn cho PC của bạn.

NvBackend.exe là gì?

Tệp NvBackend.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Nvidia GeForce Experience của Nvidia . Nvidia GeForce Experience là bộ chương trình tối ưu hóa hiệu suất, ghi âm, phát trực tuyến và bảo trì được phát triển riêng cho card đồ họa Nvidia. NvBackend.exe chạy khung phần mềm đóng gói các chương

GameScannerService.exe là gì?

Quá trình GameScannerService.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là GameScannerService thuộc về phần mềm Razer Synapse hoặc Razer Naga của Razer (www.razerzone.com) hoặc Razer USA (www.razerzone.com). Mô tả: GameScannerService.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. GameScannerService.exe nằm trong thư mục con của &qu

RtHDVCpl.exe là gì?

Tệp RtHDVCpl.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek của Realtek . Trình điều khiển âm thanh Realtek HD là giao diện giữa hệ điều hành Windows và Thẻ âm thanh Realtek HD. RtHDVCpl.exe chạy Bảng điều khiển âm lượng độ nét cao được sử dụng để định cấu hình cài đặt âm lượng. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo

Cách loại bỏ vi rút PCMax

Quá trình PCMax.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là pcmax thuộc về phần mềm PCMax của Search Safer hoặc PCMax. Mô tả: PCMax.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. PCMax.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Tệp chương trình" Ví dụ đối với C: \ Chương trình tệp \ pcmax \ . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 241.344 byte (88% tổn

HPJumpStartBridge.exe là gì?

Quá trình HPJumpStartBridge.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là HP JumpStart Bridge thuộc về phần mềm HP JumpStart Bridge của HP (www.hp.com). Mô tả: HPJumpStartBridge.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp HPJumpStartBridge.exe nằm trong thư mục con

TWCU.exe là gì?

Quá trình TWCU.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Công cụ WPS của Bộ điều hợp không dây TP-Link hoặc Tiện ích máy khách không dây TP-LINK hoặc Tiện ích không dây TL-WN321G hoặc TP-LINK (Tiện ích máy khách không dây phiên bản 11G) thuộc về phần mềm Tiện ích cấu hình không dây TP-LINK hoặc Trình điều khiển TL-WN751ND hoặc Bộ điều hợp không dây TP-Link Công cụ WPS không dây hoặc Tiện ích máy khách không dây TP-LINK hoặc Cài đặt tiện ích không dây TP-LINK hoặc Tiện ích không dây TL-WN321G hoặc Trình điều khiển RNWD-N9003PCE hoặc TL -WN620G Cài đặt trình điều khiển & ti

Mrtstub.exe là gì?

Tệp mrtstub.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Tập đoàn Microsoft . "Mrtstub.exe" là một tệp Microsoft lành tính. Nó tồn tại để được tải xuống với một tệp được đóng gói ("mrt.exe._p"), chứa phiên bản cập nhật của Công cụ loại bỏ phần mềm độc h

LMIGuardianSvc.exe là gì?

Tệp LMIGuardianSvc.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của LogMeIn Pro của LogMeIn . LMIGuardianSvc.exe là một tệp thực thi chạy LogMeIn Guardian, một quá trình nền sẽ gửi các báo cáo lỗi và thông tin chẩn đoán LogMeIn đến máy chủ LogMeIn để phân tích. Đây không phải là một thành phần quan trọng của Windows v

Cách loại bỏ vi rút AutoPico

Hầu hết các chương trình chống vi-rút xác định AutoPico.exe là phần mềm độc hại, ví dụ: Microsoft xác định nó là HackTool: Win32 / AutoKMS và Kaspersky xác định nó là HackTool.Win32.KMSAuto.l . Tệp AutoPico.exe là một thành phần phần mềm của KMSpico bởi ELDI . KMSpico là một công cụ kích hoạt được sử dụng để kích h

Dwm.exe là gì?

Tệp dwm.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Dwm.exe chạy Trình quản lý Windows cho Máy tính để bàn, một tiện ích quản lý cửa sổ cho Windows và một thành phần thiết yếu của Windows không nên xóa. Rõ ràng là Công cụ Kết hợp Máy tính để bàn, Desktop Windows Mana

SecurityHealthService.exe là gì?

Quy trình SecurityHealthService.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Windows Security Health Service thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: SecurityHealthService.exe ban đầu là một phần quan trọng của Windows và hiếm khi gây ra sự cố. SecurityHealthService.exe nằm trong thư mục C: \ Windo

Ekrn.exe là gì?

Tệp ekrn.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của ESET Smart Security của ESET . ESET Smart Security là Internet Security Suite bảo vệ máy tính chống lại các chương trình độc hại. Ekrn.exe chạy trình điều khiển hạt nhân cốt lõi được liên kết với ESET Smart Security. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có

Hkcmd.exe là gì?

Tệp hkcmd.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Giao diện người dùng chung Intel® của Tập đoàn Intel . Đối với Windows 7 và các phiên bản Microsoft OS trước đó, "hkcmd.exe" điều khiển các phím nóng liên quan đến video như một phần của Giao diện người dùng chung của Intel đi kèm với trình điều khiển của nó cho card đồ họa và GPU trên bo mạch. ("Igfxhk.exe" thực hiện điều đó trong Windows 8 trở lên.) Tệp phải nằm trong &quo

WinThruster.exe là gì?

Quá trình WinThruster.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là WinThruster hoặc WinThruster cho Registry Cleaner thuộc phần mềm WinThruster của Solvusoft. Mô tả: WinThruster.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. WinThruster.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Progr

SMSvchost.exe là gì?

Tệp SMSvchost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft .NET Framework của Tập đoàn Microsoft . "SMSvchost.exe" là một phần của Windows .NET Framework và là một phần rất cụ thể của nó liên quan đến "net.tcp // giao thức". Được biết đến như là "Dịch vụ chia sẻ cổng

Runonce.exe là gì?

Tệp runonce.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Tiện ích Microsoft Run Again Wrapper cài đặt trình điều khiển và dịch vụ khi khởi động, khi máy tính được bật hoặc khởi động lại. Runonce.exe là một tệp mà khi được kích hoạt chạy Run Again Wrapp

Rstrui.exe là gì?

Tệp rstrui.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Khôi phục hệ thống là một công cụ khôi phục cho Microsoft Windows. Rstrui.exe là tiện ích dòng lệnh để mở System Restore và không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn. Khôi phục hệ thống là một công cụ khôi phục được Microsoft phát t

Spoolsv.exe là gì?

Tệp spoolsv.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft . Spoolsv.exe là một tệp thực thi chạy Dịch vụ bộ đệm máy in, một quá trình lưu trữ các công việc in vào bộ nhớ hệ thống vì hình ảnh vì máy in không thể hiểu phông chữ hoặc giải mã đồ họa. Quá trình này đôi khi cần một lượng lớn tài nguyên hệ thống vì việc xử lý các định dạ

Lsass.exe là gì?

Quá trình Lsass.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Quy trình cơ quan bảo mật cục bộ hoặc LSA Shell (Phiên bản xuất) hoặc LSA Shell hoặc pikachu hoặc Cách ly khóa CNG, Trình quản lý tài khoản bảo mật hoặc quy trình máy chủ Windows (Rundll32) hoặc Bonjour hoặc Hệ thống tệp mã hóa (EFS), Cách ly khóa CNG, Bảo mật Quản lý tài khoản, Quản lý thông tin xác thực thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Dịch vụ IPSEC, Lưu trữ được bảo vệ, Trình quản lý tài khoản bảo mật hoặc Cách ly khóa CNG, Trình quản lý tài khoản bảo mật hoặc Cách ly khóa CNG, Lưu trữ được bảo

Fuel.Service.exe là gì?

Tệp Fuel.Service.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của AMD Catalyst của AMD . Fuel.Service.exe là một tệp thực thi là một phần của AMD Fuel, một chương trình cung cấp các tùy chọn Hiệu suất và Sức mạnh bổ sung trong Trung tâm điều khiển Catalyst. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và c

OpenWith.exe là gì?

Quá trình OpenWith.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Chọn một ứng dụng hoặc Chọn một ứng dụng thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Microsoft Windows®-besturingssysteem của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: OpenWith.exe là một phần quan trọng của Window

Steamwebhelper.exe là gì?

Quá trình Steamwebhelper.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Steam Client WebHelper thuộc về phần mềm Steam Client WebHelper hoặc Call of Duty: World at War hoặc Terraria hoặc Sid Meier's Civilization V SDK hoặc The Witcher (phiên bản 3: Wild Hunt, 2: Assassins of Kings Enhised) hoặc Fallout (phiên bản 3 - Phiên bản trò chơi của năm) hoặc Counter-Strike: Source hoặc H1Z1: King of the Kill by Valve (www.valvesoftware.com). Mô tả: Steamwebhelper.exe không c

Cách loại bỏ vi rút WebHelper

Cả nhà phát triển lẫn nhà xuất bản phần mềm của WebHelper.exe đều không được xác định, như thường lệ. Mô tả: WebHelper.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. WebHelper.exe nằm trong thư mục con của thư mục hồ sơ người dùng (thường là C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ Macromedia \ hoặc C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ PrivacIE \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 2.781.184 byte (50% tổng s

TwDsUiLaunch.exe là gì?

M17A không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về phần mềm mà quá trình được cài đặt, cũng như nhà phát triển được xác định trong tệp. Mô tả: TwDsUiLaunch.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp TwDsUiLaunch.exe nằm trong thư mục con của C: \ Windows (thường là C: \ Windows \ twain_32 \ Brimm17a \ Common \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 77.312 byte (50% tổng số

IgfxHK.exe là gì?

Tệp igfxHK.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Giao diện người dùng chung Intel® của Tập đoàn Intel . Đối với Windows 8 và các phiên bản Microsoft OS mới hơn, "igfxhk.exe" điều khiển các phím nóng liên quan đến video như một phần của Giao diện người dùng chung của Intel đi kèm với trình điều khiển của nó cho card đồ họa và GPU trên bo mạch. ("Hkcmd.exe" thực hiện điều đó trong Windows 7 trở về trước.) Tệp phải nằm tron

SrT task.exe là gì?

Tệp SrT task.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft. SrT task.exe là một tệp được liên kết với thành phần Nhiệm vụ nền tảng bảo vệ hệ thống của Windows và không gây ra bất kỳ tác hại nào cho PC của bạn. Được phát triển bởi Microsoft và ban đầu được phát hành 32 năm trước, Windows là một

ATKOSD2.exe là gì?

Tệp ATKOSD2.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của ATK Hotkey Utility của ASUS . ATK Hotkey Utility là chương trình cho phép người dùng sửa đổi hành vi của các phím chức năng bàn phím. Các tập tin thực thi chứa các hướng dẫn cần thiết cho các chương trình để chạy. ATKOSD2.exe chạy các quy trình cần thiết cho chức năng tối ưu của

FABS.exe là gì?

Quá trình FABS.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Verzeichnisüberwachung und Hilfsaufgaben für die Medienbibliothek hoặc Verzeichnisuberwachung und Hilfsaufgaben fur die Medienbibliothek thuộc phần mềm FABS - máy chủ thay đổi và sao lưu tệp tin . Mô tả: FABS.exe không cần thiết cho

Rdpclip.exe là gì?

Tệp ndpclip.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Remote Desktop Clipboard cho phép người dùng quản lý một bảng tạm được chia sẻ giữa máy tính để bàn từ xa và máy chủ từ xa. Rdpclip.exe là một tập tin mở Remote Desktop Clipboard và khô

RtkNGUI64.exe là gì?

Tệp RtkNGUI64.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek của Realtek . Trình điều khiển âm thanh Realtek HD là giao diện giữa hệ điều hành Windows và Thẻ âm thanh Realtek HD. RtkNGUI64.exe chạy Giao diện người dùng đồ họa Realtek HD Audio Manager, một menu cấu hình âm lượng là một phần của Realtek HD Audio. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa

SpotifyWebHelper.exe là gì?

Quá trình SpotifyWebHelper.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là SpotifyWebHelper thuộc về phần mềm Spotify hoặc Spotify AB hoặc ShopAtHome.com BrowserAppCore Service hoặc Equalify của Spotify. Mô tả: SpotifyWebHelper.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp SpotifyWebHelper.exe nằm trong thư mục con của thư

Avguirna.exe là gì?

Tệp avguirna.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của AVG Antivirus của AVG . Quá trình này khởi động lại giao diện người dùng của phần mềm AVG. AVG Antivirus và AVG PC TuneUp có sẵn cho nền tảng Windows. AVG Technologies là một công ty an ninh mạng của Séc được thành lập bởi Jan Gritzbach và Tomáš Hofer. Công ty cung cấp các giải pháp về bảo mật internet, tối ưu hóa hệ t

Iumsvc.exe là gì?

Tệp iumsvc.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trình quản lý dịch vụ Intel® của Tập đoàn Intel . Quá trình có tên "iumsvc.exe" được mô tả cả dưới dạng Trình quản lý dịch vụ Intel® và Trình quản lý cập nhật Intel®. Nó tự động thông báo cho người dùng khi các bản cập nhật phần mềm

WRSA.exe là gì?

Quá trình WRSA.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Webroot SecureAnywhere thuộc về phần mềm Webroot SecureAnywhere của Webroot. Mô tả: WRSA.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp WRSA.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Chương trình tệp" (thường là C: \ Chương trình tệp \ Webroot \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 992, 056 byte (4%

ETDService.exe là gì?

Tệp ETDService.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của ELAN Smart-Pad của ELAN Vi điện tử . ELAN Smart-Pad là một bàn di chuột thường được tìm thấy trên máy tính xách tay. ETDService.exe chạy một quy trình cốt lõi được liên kết với ELAN Smart-Pad. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và c

Sbr.exe là gì?

Quá trình được gọi là Trình chặn tắt máy thuộc về phần mềm AVAST Software hoặc Avast Free Antivirus của AVAST Software (www.avast.com). Mô tả: Sbr.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Sbr.exe nằm trong thư mục con của thư mục hồ sơ người dùng (thường là C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Local \ Temp \ _av_iup.tm ~ a12084 \ New_12020918 \ ). Kích thước tệp trên Windows 10/8/7 /

TUCCD.exe là gì?

Quá trình TUCCD.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là TUCCD thuộc về phần mềm mà Magic Control Technology (www.mct.com.tw) không biết. Mô tả: TUCCD.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp TUCCD.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program File

WUDFhost.exe là gì?

Tệp WUDFhost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Máy chủ khung trình điều khiển chế độ người dùng Windows là tác nhân truyền thông cho các thiết bị phần cứng trên HĐH Windows. WUDFhost.exe được liên kết với Máy chủ khung trình điều khiể

TabTip.exe là gì?

Tệp TabTip.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Bảng điều khiển đầu vào của Tablet PC là giao diện chuyển đổi chữ viết tay thành văn bản trong Windows. Tabtip.exe là tệp chạy chương trình và hoàn toàn an toàn cho PC.Tablet PC Input Panel của bạn là một giao diện được phát triển bởi

WinStore.App.exe là gì?

Tệp WinStore.App.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Mircosoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Windows Store là một trung tâm phân phối kỹ thuật số cho Microsoft Windows. WinStore.App.exe là một tệp thuộc hệ sinh thái Windows Store và không gây ra mối đe dọa cho PC người dùng. Đầu tiên, nó bắt đầu như một cửa hàng ứng dụng cho Windows 8

SynTPEnhService.exe là gì?

Tệp SynTPEnhService.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Thiết bị trỏ Synaptics của Synaptics . Synaptics Pointing Devices cho phép độ nhạy cảm ứng trên các thiết bị như máy tính xách tay, màn hình cảm ứng và bàn phím đặc biệt. SynTPEnhService.exe cung cấp các tùy chọn cấu hình và cải tiến bổ sung, c

InstallAgentUserBroker.exe là gì?

Tệp InstallAgentUserBroker.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một loạt các họ hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft. Dịch vụ cài đặt môi giới người dùng cài đặt đại lý Microsoft mô-đun cập nhật cửa hàng ứng dụng Microsoft. InstallAgentUserBroker.exe là tệp chạy mô-đun Trình môi giới người dùng cài

BEService.exe là gì?

Tệp BEService.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của BattlEye của Bastian Suter . BattlEye là một công cụ chống gian lận cho các trò chơi video. BEService.exe chạy Battleye. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra sự cố.BattlEye khởi đầu là một plugin của bên thứ 3 cho Battlefield Vietn

BingSvc.exe là gì?

Tệp BingSvc.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Bing Bar của Microsoft . Microsoft Bing Bar là một tiện ích mở rộng trình duyệt cung cấp cho người dùng quyền truy cập nhanh vào các công cụ tìm kiếm được cung cấp bởi công cụ tìm kiếm Bing. BingSvc.exe ra mắt Microsoft Bing Bar. Đây không phải là thàn