nộp thông tin

Powershell.exe là gì?

Tệp powershell.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. PowerShell là một khung quản lý cấu hình và tự động hóa nhiệm vụ từ Microsoft. Powershell.exe là tệp thực thi được liên kết với PowerShell và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho PC của người dùng .PowerShell là một khung quản lý cấu hình và tự động hóa nhiệm vụ của Microsoft ba

APSDaemon.exe là gì?

Tệp APSDaemon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Hỗ trợ ứng dụng Apple của Apple . APSDaemon.exe là một tệp thực thi thuộc về Hỗ trợ ứng dụng của Apple, một chương trình được yêu cầu để đồng bộ hóa các thiết bị thông qua iTunes. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hi

Discord.exe là gì?

Tệp Discord.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Discord by Discord . Discord là một chương trình VoIP đa nền tảng miễn phí phổ biến với cộng đồng chơi game trực tuyến. Discord.exe chạy Discord. Đây không phải là một ứng dụng Windows quan trọng và có thể bị xóa hoặc gỡ cài đặt nếu biết có vấn đề .iscord được thiết kế với mục đích phục vụ như một dịch vụ trò chuyện hiệu quả hơn các

Iusb3mon.exe là gì?

Tệp iusb3mon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Bộ điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng Intel® USB phiên bản 3.0 của Tập đoàn Intel . Trình giám sát Intel® USB 3.0 (iusb3mon.exe) trong Trình điều khiển bộ điều khiển máy chủ lưu trữ USB 3.0 là một dịch vụ Windows nền tảng theo dõi trạng thái Cắm và Phát

AvastSvc.exe là gì?

Tệp AvastSvc.exe chính hãng là thành phần phần mềm của Avast Free Antivirus của AVAST . Avast Free Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. AvastSvc.exe là một quy trình cốt lõi chạy Avast Free Antivirus. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể

DellDataVault.exe là gì?

Tệp DellDataVault.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trung tâm hỗ trợ Dell của Dell . Dell Data Vault là một phần của Trung tâm hỗ trợ Dell thu thập thông tin về sức khỏe hệ thống, hiệu suất và môi trường liên quan đến các ứng dụng do Dell thiết kế. DellDataVault.exe chạy chương trình Dell Data Vault. Đây không phải

ACMON.exe là gì?

Tệp ACMON.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của ASUS Brilliant Video của ATK (ASUSTeK Computer Inc.) . Acmon.exe là tệp thực thi chính được sử dụng để chạy ASUS Video Video, một phần của các chương trình Công nghệ cải tiến video tuyệt vời của ASUS. Nó không phải là một quá trình Windows cốt lõi, nhưng chỉ

Microsoft.Photos.exe là gì?

Tệp Microsoft.Photos.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Photos của Microsoft . Microsoft Photos là một phần mềm duyệt và xử lý ảnh cơ bản. Microsoft.Photos.exe đang khởi chạy Microsoft Photos. Đây là một quy trình chính hãng.Microsoft Photos là trình chỉnh sửa video clip, ứng dụng chia sẻ ảnh và trình xem ảnh được bao gồm trong hệ điều hành Windows 8 và 10. Tiện ích này cũng có thể được sử dụng để tải ảnh lên Facebook, Twitter, Instag

RunSW.exe là gì?

Tệp runSW.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Realtek Wireless LAN Utility của Realtek . Realtek Wireless LAN Utility là bộ công cụ cấu hình và tương thích, hỗ trợ giao tiếp giữa thẻ LAN không dây Realtek và hệ điều hành. RunSW.exe chạy một quá trình buộc kết nối USB3.0 hoặc 2.0. Nó có thể cần thiết trong khi chạy bộ điều hợp Wi

MpSigStub.exe là gì?

Tệp MpSigStub.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Windows Automatic Updates là chương trình của Microsoft tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật. MPSigStub.exe là một tệp ứng dụng cài đặt của Microsoft được sử dụng cùng với Cập nhật tự động của Windows. Đây là một quy trình chính hãng không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn. Cập nhật tự động

RAVBg64.exe là gì?

Tệp RAVBg64.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek của Bán dẫn Realtek . RAVBg64.exe là quá trình chính đằng sau Trình điều khiển âm thanh Realtek. Nó không phải là một tệp Windows thiết yếu và không gây ra vấn đề gì. Nó luôn nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files".

LtcmClient.exe là gì?

Tệp ltcmClient.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của PowerENGAGE của Aviata, Inc. Quá trình "ltcmClient.exe", được phát triển bởi Leader Technologies Inc. ở Albuquerque, NM, Hoa Kỳ, mang đến cho khách hàng của Leadertech, (các công ty sản phẩm tiêu dùng bao gồm các nhà sản xuất máy tính Dell và Lenovo, Barnes & Noble và các công ty khác), giao tiếp hai chiều với người tiêu dùng thông qua các máy chủ chuyên dụng mà LTCM Client liên hệ. Leadertech đã tiên phong trong quy trình Quản lý trải nghiệm khách hàng (CXM) này. S

Ctfmon.exe là gì?

Tệp ctfmon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Office của Microsoft . Microsoft Office là một dòng phần mềm máy khách và máy chủ. Ctfmon.exe được sử dụng để kích hoạt Thanh ngôn ngữ trong Microsoft Office và hoàn toàn an toàn cho PC của bạn.Microsoft Office là một loạt phần mềm máy chủ và máy khá

RTFTrack.exe là gì?

Tệp RTFTrack.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Lenovo Easy Camera của Realtek . Lenovo Easy Camera là phần sụn được phát triển bởi Realtek cho phép chức năng webcam cho webcam Lenovo. RTFTrack.exe là một quá trình sử dụng các thuật toán theo dõi khuôn mặt cho phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có th

Đồng ý là gì?

Tệp đồng ý chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Consent.exe là một tệp khởi chạy giao diện người dùng cho Điều khiển tài khoản người dùng (UAC), một lớp ủy quyền cho Windows. Đây là một quy trình chính hãng và an toàn. Kiểm soát tài khoản

Appnhost.exe là gì?

Quá trình Appnhost.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Máy chủ lưu trữ dành cho ứng dụng thuộc về phần mềm AppNHost của Dự án Mixesoft. Mô tả: Appnhost.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Appnhost.exe nằm trong thư mục con của thư mục hồ sơ của người dùng h

WsAppService.exe là gì?

Quá trình WsAppService.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Dịch vụ ứng dụng Wondershare hoặc Hộ chiếu Wondershare thuộc về phần mềm Khung ứng dụng Wondershare hoặc Dịch vụ khung ứng dụng Wondershare của Wondershare. Mô tả: WsAppService.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố.

GyStation.exe là gì?

Quá trình GyStation.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trạm Gyazo hoặc GyStation thuộc về phần mềm Trạm Gyazo hoặc Nota của Nota. Mô tả: GyStation.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. GyStation.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (x86)" - chủ yếu là C: \ Program Files (x86) \ Gyazo \ . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 3.095.840 byte

Mrt.exe là gì?

Tệp mrt.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Windows của Microsoft . Mrt.exe là tệp thực thi chính được sử dụng để chạy Microsoft Removal Tool. Nó không phải là một quá trình Windows cốt lõi, nhưng chỉ nên được gỡ bỏ trong trường hợp nó gây ra vấn đề. Công cụ diệt Microsoft được phát hành lần đầu tiên vào năm 2005 cho hệ

KillerService.exe là gì?

Quá trình KillerService.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Qualcomm Atheros Killer Network Service hoặc Killer Network Service thuộc về phần mềm Qualcomm Atheros Network Manager hoặc Killer Network Manager của Qualcomm Atheros hoặc Rivet Networks. Mô tả: KillerService.exe không c

Fmapp.exe là gì?

Quá trình Fmapp.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Ứng dụng FMAPP thuộc về phần mềm Fortemedia hoặc Realtek High Audio Audio Driver hoặc FMAPP Application hoặc Forte Config của Fortemedia (www.fortemedia.com). Mô tả: Fmapp.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Fmapp.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Tệp chươ

Mscoree.dll là gì?

Quá trình được gọi là Microsoft .NET Runtime Execut Engine thuộc về phần mềm Microsoft .NET Framework (phiên bản 4 Hồ sơ khách hàng, 4 Máy khách) hoặc Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Mscoree.dll không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp mscoree.dll nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32

Raptr.exe là gì?

Quá trình Raptr.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Raptr Desktop App hoặc Raptr Client thuộc về phần mềm Raptr của Raptr. Mô tả: Raptr.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp raptr.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (x86)" (thường là C: \ Program Files (x86) \ Raptr \ hoặc C: \ Program Files (x86) \ Raptr Inc \ Raptr \ ) . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 67.344 byte

Wermgr.exe là gì?

Tệp wermgr.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Báo cáo lỗi Windows là trình quản lý báo cáo sự cố cho các hệ điều hành Windows. Wermgr.exe chạy phần mềm báo cáo lỗi và không gây ra mối đe dọa cho máy tính của bạn. Trình quản lý báo cáo lỗi là một phần của thành phần phần mềm báo cáo l

Acwebbrowser.exe là gì?

Tệp acwebbrowser.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Maya bởi Autodesk . Maya là một phần mềm hoạt hình và kết xuất đồ họa máy tính 3D. Acwebbrowser.exe chạy trình xử lý trình duyệt cho phép người dùng truy cập các trang web thông qua Maya. Đây không phải là một thành phần quan trọng của Windows

Cmd.exe là gì?

Tệp cmd.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Cmd.exe chạy Command Prompt, trình thông dịch dòng lệnh cho Windows. Đây là thành phần hệ thống và cần được gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa trừ khi hoàn toàn bắt buộc. Windows Command Prompt là trình thông dịch dòng lệnh trên một số hệ đ

LCore.exe là gì?

Tệp LCore.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Logitech Gaming Software của Logitech . "Lcore.exe", Logitech Gaming Framework, là phần mềm thực thi chính của Logitech Gaming Software, được cung cấp với tất cả các bàn phím, gamepad và chuột chơi game G-Series. Nó cấu hình và quản lý các tính năng được sử

Wsc_proxy.exe là gì?

Tệp wsc_proxy.exe chính hãng là thành phần phần mềm của Avast Antivirus của Avast . Avast Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. Wsc_proxy.exe chạy một quy trình chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập Internet Avast thông qua dịch vụ proxy. Đây là một quy trình cốt lõi liên quan đến chương trình Avast Antivirus. Vô hiệu

XtuService.exe là gì?

Quá trình XtuService.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là XtuService thuộc về phần mềm Intel® Extreme Tune Utility hoặc MSI Intel Extreme Tune Utility của Intel® (www.intel.com). Mô tả: XtuService.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. XtuService.exe nằm trong thư mục con của "C: \

WebHelper.dll là gì?

Quá trình được gọi là TODO: Mô tả tệp hoặc đối tượng trợ giúp trình duyệt IE thuộc phần mềm TODO: Tên sản phẩm hoặc HP Web Helper hoặc HP eHelp của TODO: Tên công ty hoặc Hewlett-Packard (www.hp.com). Mô tả: WebHelper.dll không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. WebHelper.dll nằm trong thư mục con của C: \ Windows, thường là C:

LogiLDA.dll là gì?

Quá trình được gọi là Logitech Download Assistant thuộc về phần mềm Logitech Download Assistant của Logitech (www.logitech.com). Mô tả: LogiLDA.dll không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. LogiLDA.dll nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32. Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 /

Adobe CEF Helper.exe là gì?

Tệp Adobe CEF Helper.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Adobe Creative Cloud của Adobe Systems . Adobe Creative Cloud là tập hợp các công cụ phần mềm do Adobe phát triển để chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa, chụp ảnh, phát triển web và dịch vụ đám mây. Adobe CEF Helper.exe là mô-đun trợ giúp thuộc về công cụ trình

BrYNSvc.exe là gì?

Tệp BrYNSvc.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Brother Monitor Status Monitor của Brother . Bộ theo dõi trạng thái máy in Brother là một tiện ích hiển thị trạng thái máy in và mức mực. BrYNSvc.exe là một quy trình được liên kết với 'Trình khám phá tức thời của riêng Brother', một phần mềm là một phần của Trình theo dõi trạng thái máy in Brother. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu b

Aprp.exe là gì?

Tệp aprp.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của APRP bởi ASUSTeK . Aprp.exe là một tệp thi hành là một phần của Chương trình đăng ký sản phẩm ASUS, một ứng dụng được thiết kế để theo dõi phần mềm Asus đã đăng ký được cài đặt trên máy tính. Đây không phải là một quá trình thiết yếu cho Windows và có thể bị vô hiệu hó

Igfxtray.exe là gì?

Tệp igfxtray.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Giao diện người dùng chung Intel® của Tập đoàn Intel . Quá trình Intel này được cài đặt như một phần của Trình điều khiển tăng tốc đồ họa phương tiện của họ, được cung cấp cùng với trình điều khiển Windows cho card đồ họa Intel và nVidia. Nó hiển thị một biểu tượng trong khay thông báo hệ thống Microsoft Windows, cho phép ngư

Wscript.exe là gì?

Tệp wscript.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Máy chủ Windows Script là một dịch vụ cung cấp khả năng tạo kịch bản cho các hệ điều hành Windows. Wscript.exe được giao nhiệm vụ thực thi các tệp VBScript và không gây ra bất kỳ tác hại nào cho PC của bạn. Trước đây có tên Windows Scripting Host, Windows Script Host là một công nghệ tự

Winat.exe là gì?

Tệp winat.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Các biện pháp của Windows System Assessment Tool là một công cụ đánh giá hiệu suất. WinSAT.exe chạy công cụ WinSAT và không gây hại cho PC của bạn. Có thể truy cập từ Bảng điều khiển trong Thông tin hiệu su

Cách loại bỏ vi rút AutoKMS

Quá trình AutoKMS.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là AutoKMS hoặc Office 2010 KMS Kích hoạt khi khởi động thuộc về phần mềm AutoKMS hoặc Windows Loader của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: AutoKMS.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. AutoKMS.exe nằm trong thư mục con của C: \ Windows hoặc đôi

EEventManager.exe là gì?

Quá trình EEventManager.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Ứng dụng EEventManager hoặc Ứng dụng EE của EEventManager thuộc về phần mềm Epson Event Manager hoặc EEventManager Application hoặc Epson Copy Utility của SEIKO Epson CORPORATION (www.epson.com). Mô tả: EEventManager.exe không

AdobeIPCBroker.exe là gì?

Tệp AdobeIPCBroker.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Adobe Creative Cloud của Adobe . Adobe Creative Cloud là tập hợp các công cụ phần mềm do Adobe phát triển để chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa, chụp ảnh, phát triển web và dịch vụ đám mây. AdobeIPCBroker.exe chạy một quy trình tạo điều kiện giao tiếp g