SetPoint.exe là gì?

Tệp SetPoint.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Logitech SetPoint của Logitech . "SetPoint.exe" là phần mềm điều khiển của Logitech dành cho bàn phím có dây và không dây và thiết bị trỏ. Mặc dù các chức năng cơ bản trên các thiết bị ngoại vi của chúng hoạt động mà không có trình điều khiển Logitech, các tính năng đặc biệt sẽ không. Khi khởi động Windows, SetPoint luôn tải cùng với "KHALMNPR.exe" nhưng chỉ có n

Dismhost.exe là gì?

Tệp Dismhost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Quản lý và phục vụ hình ảnh triển khai là một công cụ dòng lệnh của Microsoft được thiết kế để phục vụ và chuẩn bị Windows Images. Dismhost.exe là tệp lưu trữ cho DISM và không gây ra mối đe dọa cho P

Mcbuilder.exe là gì?

Quá trình Mcbuilder.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là công cụ xây dựng bộ đệm tài nguyên thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Mcbuilder.exe là một phần quan trọng của Windows, nhưng thường gây ra sự cố. Tệp mcbuilder.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32. Kích

Acrotray.exe là gì?

Tệp acrotray.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Adobe Acrobat của Adobe Systems . Acrotray.exe là một tệp thực thi thuộc Adobe Acrobat, một nhóm phần mềm và dịch vụ web được tạo bởi Adobe, để tạo, xem, sửa đổi và in các tệp ở Định dạng Tài liệu Di động (PDF). Quá trình này chạy biểu tượng khay hệ thống cho Adobe Acrobat. Đây không

RAIDXpert.exe là gì?

Tệp RAIDXpert.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của RAIDXpert của AMD . RAIDXpert là một công cụ cấu hình RAID (mảng dự phòng ổ đĩa độc lập) từ xa được sử dụng để quản lý và giám sát tất cả các ổ đĩa logic trên Bộ điều khiển SATA Chipset AMD. RAIDXpert.exe khởi chạy chương trình RAIDXpert. Đây không phải là một quá t

Msseces.exe là gì?

Tệp msseces.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Security Essentials của Microsoft . Microsoft Security Essentials là một chương trình chống vi-rút. Msseces.exe là tệp được sử dụng để chạy Microsoft Security Essentials. Không nên xóa phần mềm này trừ khi được thay thế bằng giải pháp chống vi-rút tốt hơn. Lần đầu tiên được phát hành vào tháng 9 năm 2009, Microsoft Security

Config.exe là gì?

Quá trình cấu hình.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Starcraft thuộc về phần mềm Starcraft của www.guangsu.cn. Mô tả: Config.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp Config.exe được đặt trong thư mục con của "C: \ Chương trình tệp (x86)" (chủ yếu là C: \ Chương trình tệp (x86) \ GSInput \ 3.0.1.0512 \ ). Kích thước tệp trên Windows 10/8/7 / XP là 1.861.064 byte. Confi

LCore.exe là gì?

Tệp LCore.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Logitech Gaming Software của Logitech . "Lcore.exe", Logitech Gaming Framework, là phần mềm thực thi chính của Logitech Gaming Software, được cung cấp với tất cả các bàn phím, gamepad và chuột chơi game G-Series. Nó cấu hình và quản lý các tính năng được sử

ZAM.exe là gì?

Quá trình ZAM.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Bảo vệ phần mềm độc hại nâng cao hoặc Dịch vụ điều khiển ZAM hoặc Dokimi thuộc về phần mềm Zemana AntiMalware hoặc Zemana AntiLogger hoặc MalwareFox AntiMalware hoặc Malware Killer hoặc Watchdog Anti-Malware hoặc League of Legends hoặc PerfectGuard theo Bản quyền (phiên bản 2017. . Mô tả: ZAM.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối í

VirtualDrive.exe là gì?

Tệp VirtualDrive.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của CyberLink Power2Go của CyberLink . CyberLink Power2Go là bộ ứng dụng phần mềm được thiết kế để chuyển đổi phương tiện, ghi đĩa và sao lưu hệ thống. VirtualDrive.exe chạy một quy trình được liên kết với ISO Toolkit, trình giả lập ổ đĩa ảo được sử dụng để gắn hình ảnh dưới dạng đĩa ảo. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra sự cố. Cyb