Pickerhost.exe là gì?

Quá trình được gọi là Máy chủ UI Trình chọn tệp thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Pickerhost.exe ban đầu là một phần quan trọng của Windows và hiếm khi gây ra sự cố. Pickerhost.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32. Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 97.664 b

Mcbuilder.exe là gì?

Quá trình Mcbuilder.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là công cụ xây dựng bộ đệm tài nguyên thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Mcbuilder.exe là một phần quan trọng của Windows, nhưng thường gây ra sự cố. Tệp mcbuilder.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32. Kích

Makecab.exe là gì?

Tệp makecab.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Microsoft Cabin Maker là một tiện ích lưu trữ tệp cho Microsoft Windows. Makecab.exe được sử dụng để cài đặt Microsoft Cabin Maker và không gây ra sự cố với PC.Cabinet Maker là một chương trình lưu trữ tệp cho Microsoft W

Cách loại bỏ vi rút Down (0)

Quá trình được gọi là Down (0) .dat dường như thuộc về phần mềm Down (0) .dat không xác định. Mô tả: Xuống (0) .dat không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Xuống (0) .dat nằm trong thư mục con của "C: \ Chương trình tệp" hoặc đôi khi trong thư mục con của "C: \ Chương trình tệp \ Tệp chung". Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 178.688 byte (75% của tấ

Igfxpers.exe là gì?

Tệp igfxpers.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Giao diện người dùng chung Intel® của Tập đoàn Intel . Mô-đun độ bền độ phân giải màn hình của Intel là một phần của Giao diện người dùng chung đi kèm với trình điều khiển Windows cho card đồ họa Intel và GPU trên bo mạch như Bộ tăng tốc đồ họa đồ họa và các thiết bị kế thừa HD và Iris. Nó khởi chạy khi khởi động hệ thống. Các thiết bị di động phải luôn luôn chạy để tránh mất cài đặt độ p

Ss_conn_service.exe là gì?

Tệp ss_conn_service.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trình điều khiển USB Samsung của Samsung . Trình điều khiển USB Samsung là thành phần phần mềm cần thiết để truy cập phương tiện truyền thông trên điện thoại do Samsung sản xuất. Ss_conn_service.exe chạy một quy trình cho phép kết nối dữ liệ

Winword.exe là gì?

Tệp winword.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Word của Microsoft . Word là phần mềm xử lý văn bản được phát triển bởi Microsoft. Winword.exe là một tệp hợp pháp chạy ứng dụng Microsoft Word. Nó có thể được gỡ bỏ một cách an toàn nếu không bắt buộc. Microsoft Word được phát hành lần đầu tiên vào năm 1983. Nó có sẵn cho mộ

USP10.dll là gì?

Tệp USP10.dll chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft. Uniscribe là một thành phần của Windows kết xuất văn bản được mã hóa Unicode, đặc biệt là bố cục văn bản phức tạp. USP10.dll là tệp chạy các dịch vụ Uniscribe và không gây hại cho PC.Wind

Jusched.exe là gì?

Quá trình Jusched.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trình lập lịch cập nhật Java hoặc nhị phân Java ™ Platform SE hoặc Trình cập nhật tự động Java hoặc Java (phiên bản nhị phân Phiên bản 2 nền tảng tiêu chuẩn) hoặc Phiên bản cài đặt (phiên bản 1.8) hoặc SunJavaUpdateSched hoặc BoGosse thuộc về phần mềm Java Platform SE

Ath_CoexAgent.exe là gì?

Tệp Ath_CoexAgent.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Qualcomm Atheros Bluetooth Suite của Qualcomm Atheros . Qualcomm Atheros Bluetooth Suite, một chương trình phần mềm hỗ trợ hoạt động của các bộ điều hợp Bluetooth. Ath_CoexAgent.exe khởi chạy các quy trình cần thiết để Qualcomm Atheros Bluetooth Suite chạy. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có