Inetinfo.exe là gì?

Quá trình Inetinfo.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Dịch vụ thông tin Internet thuộc về phần mềm Dịch vụ thông tin Internet hoặc Quản trị viên IIS, Giao thức chuyển thư đơn giản (SMTP), World Wide Web Publishing hoặc IIS Admin Service hoặc IIS Admin hoặc IIS Admin, World Wide Web Publishing của Microsoft (www.microsoft .com). Mô tả: Inetinfo.exe là một phần quan trọng

App_updater.exe là gì?

Tệp app_updater.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Free Studio của DVDVideoSoft . Free Studio là bộ ứng dụng đa phương tiện được phát triển bởi DVDVideoSoft. App_updater.exe chạy một quá trình tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho các ứng dụng Free Studio. Đây không phải là một quy trình bắt buộc và có thể bị vô hiệu hó

Nis.exe là gì?

Tệp nis.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Norton Internet Security của Symantec . Norton Internet Security là một chương trình bảo mật cung cấp bảo vệ cho máy tính chống lại các mối đe dọa phần mềm độc hại. NIS.exe chạy chương trình Norton Internet Security. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và c

Discord.exe là gì?

Tệp Discord.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Discord by Discord . Discord là một chương trình VoIP đa nền tảng miễn phí phổ biến với cộng đồng chơi game trực tuyến. Discord.exe chạy Discord. Đây không phải là một ứng dụng Windows quan trọng và có thể bị xóa hoặc gỡ cài đặt nếu biết có vấn đề .iscord được thiết kế với mục đích phục vụ như một dịch vụ trò chuyện hiệu quả hơn các

APSDaemon.exe là gì?

Tệp APSDaemon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Hỗ trợ ứng dụng Apple của Apple . APSDaemon.exe là một tệp thực thi thuộc về Hỗ trợ ứng dụng của Apple, một chương trình được yêu cầu để đồng bộ hóa các thiết bị thông qua iTunes. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hi

Mbamtray.exe là gì?

Tệp mbamtray.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Malwarebytes bởi Malwarebytes . Malwarebytes là một công cụ phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại. Mbamtray.exe chạy một quy trình kiểm soát chức năng khay của chương trình. Đây không phải là một quy trình bắt buộc và có thể bị vô hiệu hóa một cách an toàn.Malwarebytes là phần mềm loại bỏ phần mềm độc hại được thiết kế để loại bỏ các quản

Lame.exe là gì?

Tệp lame.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của LAME Encoder bởi Nhóm phát triển LAME . LAME Encoder là một phần mềm để tạo các tệp MPEG Audio Layer III (MP3). Lame.exe chạy Bộ mã hóa LAME. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra sự cố. Dự án LAME được Mike Cheng bắt đầu vào năm 1998 để sửa các bộ mã hóa MP3 cũ h

Thắng.exe là gì?

Quá trình Wins.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Cung cấp dịch vụ tên Internet thuộc về phần mềm Windows Internet Name Service hoặc Smart-X AppLocker của Smart-X. Mô tả: Wins.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Wins.exe nằm trong thư mục con của C: \ Windows \ Syst

Wlanext.exe là gì?

Tệp wlanext.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Windows Wireless LAN 802.11 Extensibility Framework là một giao diện cho các tính năng kết nối và bảo mật không dây trong Windows. WLANExt.exe là tệp chạy khung và không gây hại cho PC

Discord.exe là gì?

Tệp Discord.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Discord by Discord . Discord là một chương trình VoIP đa nền tảng miễn phí phổ biến với cộng đồng chơi game trực tuyến. Discord.exe chạy Discord. Đây không phải là một ứng dụng Windows quan trọng và có thể bị xóa hoặc gỡ cài đặt nếu biết có vấn đề .iscord được thiết kế với mục đích phục vụ như một dịch vụ trò chuyện hiệu quả hơn các