LCore.exe là gì?

Tệp LCore.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Logitech Gaming Software của Logitech . "Lcore.exe", Logitech Gaming Framework, là phần mềm thực thi chính của Logitech Gaming Software, được cung cấp với tất cả các bàn phím, gamepad và chuột chơi game G-Series. Nó cấu hình và quản lý các tính năng được sử

MicrosoftEdge.exe là gì?

Quá trình MicrosoftEdge.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Edge thuộc về phần mềm Microsoft Windows hoặc Microsoft Edge của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: MicrosoftEdge.exe ban đầu là một phần quan trọng của Windows và hiếm khi gây ra sự cố. MicrosoftEdge.exe nằm trong thư mục con của C: \ Wi

Nssm.exe là gì?

Tệp nssm.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của NSSM của Iian Patterson . Non-Sucking Service Manager là trình quản lý dịch vụ cho Microsoft Windows. Nssm.exe khởi chạy chương trình Trình quản lý dịch vụ không hút. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra sự cố. NSSM là một tiện ích miễn phí quản lý các quy trình và dịch vụ nền và tiền cản

Client.exe là gì?

Tệp client.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Altiris Carbon Copy Solution của Altiris . Client.exe là một tệp thực thi là một phần của Giải pháp Sao chép Carbon của Altiris, một chương trình cho phép người dùng truy cập và kiểm soát nhiều máy tính cùng một lúc. Đây không phải là thành phần quan trọng của Windows và cần đ

Cacaooweb.exe là gì?

Tệp cacaoweb.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Cacaoweb của Cacaoweb . Cacaoweb.exe là một tệp thực thi chạy quy trình máy tính để bàn cho trang web Cacaoweb, một cổng thông tin trực tuyến cho phép người dùng lưu trữ, truy cập và truy xuất dữ liệu và chia sẻ nó với bất cứ ai họ chọn. Trang web cũng cung cấp liên lạc và chia sẻ thông tin qua tin nhắn tức t

Dnsapi.dll là gì?

Tệp dnsapi.dll chính hãng là một thành phần phần mềm của Mircosoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành của Microsoft. Tiện ích Microsoft-Windows-DNS-Client chứa các cài đặt để định cấu hình Hệ thống tên miền (DNS). Dnsapi.dll là một tệp được liên kết với thành phần API Máy khách DNS của Windows và không gây hại cho PC của bạn. Thành phần Microsoft-Windows-DNS-Client lưu trữ các cài đặt cần thiết để định cấu h

NisSrv.exe là gì?

Tệp NisSrv.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Malware Protection của Microsoft Corporation . "NisSrv.exe" là một chương trình thực thi của Microsoft, bắt đầu từ thời điểm khởi động Windows, triển khai Dịch vụ kiểm tra mạng (NIS) theo dõi lưu lượng truy cập mạng đến trong thời gian thực, tìm kiếm các mẫu đáng ngờ và khai thác lỗ hổng "zero-day". Dịch vụ "NisSrv.exe" nằm trong "C: \ Chương trình tập tin \ Microsoft

MicrosoftEdgeCP.exe là gì?

Tệp MicrosoftEdgeCP.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Edge của Microsoft . Edge là một trình duyệt web được phát triển bởi Microsoft. MicrosoftEdgeCP.exe là một tệp quan trọng đối với chức năng tổng thể của trình duyệt Microsoft Edge và không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn. Được Microsoft phát triển và bao gồm Windows 10, Windows 10 Mobile

Rkill.exe là gì?

Tệp rkill.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Rkill bởi Bleeping Computer . Rkill là một công cụ chống phần mềm độc hại để xóa các tệp độc hại. Rkill.exe chạy Rkill. Chương trình này có thể được gỡ cài đặt một cách an toàn nếu không cần thiết.Rkill được phát triển như một tiện ích đơn giản cho hướng dẫn loại bỏ phần m

Cryptsvc.dll là gì?

Quá trình được gọi là Dịch vụ mật mã thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Cryptsvc.dll không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Cryptsvc.dll nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32. Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 62, 46