Hidfind.exe là gì?

Tệp hidfind.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trình điều khiển thiết bị Alps Pointing của Alps Electric Co. Hidfind.exe là một tệp thực thi chạy trình điều khiển thiết bị cho bàn di chuột do Alps sản xuất. Các trình điều khiển này thường được cài đặt sẵn trên máy tính xách tay. Kết thúc quá trình có thể dẫn đến các vấn đề với việc sử dụng bàn di chuột má

Hpwuschd2.exe là gì?

Tệp hpwuschd2.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Máy in và Máy quét HP của Hewlett-Packard . Máy in và Máy quét HP tạo các biểu diễn đồ họa hoặc văn bản trên phương tiện vật lý và quét hình ảnh hoặc văn bản vật lý và chuyển đổi chúng thành các biểu diễn kỹ thuật số. HPWuSchd2.exe là một tệp được cài đặt cùng với máy in, máy quét hoặc phần cứng đa

VBoxHeadless.exe là gì?

Tệp VBoxHeadless.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của VirtualBox của Oracle . VirtualBox là một công cụ ảo hóa để chạy đồng thời nhiều hệ điều hành trên cùng một máy. VBoxHeadless.exe chạy các quy trình cần thiết cho hoạt động của VirtualBox. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể

Làm thế nào để loại bỏ vi rút rundll32

Quá trình được gọi là Pwned thuộc về phần mềm Adobe Common File Installer không xác định. Mô tả: Rundll32 .exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp rundll32 .exe nằm trong thư mục con của thư mục hồ sơ người dùng (thường là C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ Start Menu \ Programs \ Startup \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 546.816 byt

CodeMeter.exe là gì?

Quá trình CodeMeter.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là CodeMeter Runtime Server thuộc về phần mềm CodeMeter Runtime Kit hoặc Authorization Ignition Key Support hoặc Mastercam (phiên bản X9) hoặc Rockwell Automatic CM Runtime của WIBU-HỆ THỐNG AG (www.wibu.com). Mô tả: CodeMeter.exe không cầ

Wdf01000 là gì?

Tệp Wdf01000.sys chính hãng là một thành phần phần mềm của Windows Driver Framework của Microsoft . Windows Driver Framework là một bộ các công cụ và thư viện của Microsoft. Wdf01000.sys là trình điều khiển được liên kết với Windows Driver Framework cho phép giao tiếp giữa phần cứng và thiết bị được kết nối và hoàn toàn an toàn cho PC của bạn. Trước đây được gọi là Windows Driver Foundation, Windows Driver Framework là

Mbam.exe là gì?

Tệp mbam.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của phiên bản Malwarebytes Anti-Malware của Malwarebytes . "Mbam.exe" là một trong ba quy trình thực thi chính cho Malwarebytes Anti-Malware. (Có hai cái khác, "mbamgui.exe" cho giao diện người dùng đồ họa và "mbamservice.exe", liên quan đến bảo vệ thời gian

Sihost.exe là gì?

Tệp sihost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Shell Architectural Host là một thành phần cốt lõi của Windows. Sihost.exe chạy máy chủ cơ sở hạ tầng Shell. Đây là thành phần quan trọng của Windows và không nên xóa. Máy chủ cơ sở hạ tầng Windows Shell có nhiệm vụ xử lý một số y

Spoolsv.exe là gì?

Tệp spoolsv.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft . Spoolsv.exe là một tệp thực thi chạy Dịch vụ bộ đệm máy in, một quá trình lưu trữ các công việc in vào bộ nhớ hệ thống vì hình ảnh vì máy in không thể hiểu phông chữ hoặc giải mã đồ họa. Quá trình này đôi khi cần một lượng lớn tài nguyên hệ thống vì việc xử lý các định dạ

Shell32.dll là gì?

Quá trình được gọi là Windows Shell Common DLL hoặc Felles DLL-fil cho Windows-skall thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Microsoft Windows operációs rendszer của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Shell32.dll không cần thiết cho HĐH Windows và gâ