PrivacyIconClient.exe là gì?

Quy trình PrivacyIconClient.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trạng thái bảo mật và quản lý Intel® hoặc Quản lý và bảo mật Intel® thuộc về phần mềm Cấu phần động cơ quản lý Intel® hoặc Quản lý và bảo mật Intel® hoặc Trạng thái bảo mật và quản lý Intel® của Intel (www.intel.com). Mô tả: PrivacyIconClient.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tươ

Zlib.dll là gì?

Tệp zlib.dll chính hãng là một thành phần phần mềm của zlib bởi zlib . Zlib.dll là một tệp DLL (thư viện liên kết động) được liên kết với zlib, một thư viện phần mềm được sử dụng để nén dữ liệu. Các tệp DLL lưu trữ dữ liệu, mã và tài nguyên cần thiết cho một hoặc nhiều chương trình để hoạt động chính xác. Phiên bản đầu tiên của zlib được cung cấp cho công chúng, phiên bản 0.9, được phát hành vào ngày 1 th

QTTask.exe là gì?

Tệp QTTask.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của QuickTime của Apple . QTTask.exe là một tệp thực thi được liên kết với QuickTime, một khung độc quyền được thiết kế bởi Apple để xử lý các tệp có định dạng khác nhau. Đây không phải là một quá trình thiết yếu cho Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra vấn đề. QuickTime ban đầu được phát hành vào năm 1991 như là một tiện ích bổ sung cho System Software 6, một

YouCamService.exe là gì?

Tệp YouCamService.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của CyberLink YouCam của CyberLink . CyberLink YouCam là ứng dụng quản lý webcam và chỉnh sửa ảnh. YouCamService.exe chạy chương trình CyberLink YouCam. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra sự cố. CyberLink YouCam có các công cụ chỉnh sửa hình ảnh như công cụ làm đẹp k

ReimageRepair.exe là gì?

Quá trình ReimageRepair.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Reimage Downloader thuộc về phần mềm Reimage Repair của Reimage. Mô tả: ReimageRepair.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp ReimageRepair.exe nằm trong thư mục con của thư mục hồ sơ người dùng hoặc đôi khi trong thư mục con của "C: \ Chương trình tệp" (ví dụ : C: \ Users \ USERNAME \ Tải xuống \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 605.424 byte (66% của tất cả các l

Diagtrack.dll là gì?

Quá trình được gọi là Dịch vụ theo dõi chẩn đoán hoặc chẩn đoán Microsoft Windows (DiagTrack) thuộc về Dịch vụ theo dõi chẩn đoán phần mềm (DiagTrack) hoặc Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Diagtrack.dll không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Diagtrack.dll nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32. Kích thước

ASGT.exe là gì?

Tệp ASGT.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của ASUS GPU Tweak của ASUS . ASUS GPU Tweak là một chương trình tiện ích được sử dụng để ép xung Thẻ đồ họa ASUS. ASGT.exe ra mắt chương trình Tweak GPU ASUS. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra sự cố .ASUS GPU Tweak là một chương trình phần mềm được ASUS phát triển cho nền tảng Windows.

Overseer.exe là gì?

Quá trình được gọi là Avast Overseer hoặc AVG Overseer thuộc về phần mềm AVAST Software hoặc AVG Hà Lan BV hoặc AVG Technologies USA của AVAST Software (www.avast.com) hoặc AVG Technologies CZ, s0 (www.freeavg.com). Mô tả: Overseer.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Overseer.exe nằm trong thư mục con của "C:

Service_KMS.exe là gì?

Tệp Service_KMS.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của KMSpico bởi ELDI . KMSpico là một công cụ kích hoạt được sử dụng để kích hoạt bất hợp pháp các bản sao Windows 7/8 / 8.1 / 10 và Office 2010/2013/2016. Service_KMS.exe khởi chạy chương trình KMSpico. Đây không phải là thành phần quan trọng của Windows và

MicrosoftEdge.exe là gì?

Quá trình MicrosoftEdge.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Edge thuộc về phần mềm Microsoft Windows hoặc Microsoft Edge của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: MicrosoftEdge.exe ban đầu là một phần quan trọng của Windows và hiếm khi gây ra sự cố. MicrosoftEdge.exe nằm trong thư mục con của C: \ Wi