nộp thông tin

Unecapp.exe là gì?

Tệp unsecapp.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Unsecapp.exe chạy một quy trình phục vụ như một ống dẫn để đồng bộ hóa thông tin giữa hệ thống và máy tính từ xa. Nó thuộc về Công cụ quản lý Windows (WMI), một thành phần của

GSvr.exe là gì?

Quá trình GSvr.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Dịch vụ GEST để quản lý chương trình thuộc về phần mềm Energy Saver Advance B của Giga-Byte Technology (www.gigabyte.com) hoặc GIGABYTE UNITED INC (www.gigabyte.com). Mô tả: GSvr.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra

Aswidsagenta.exe là gì?

Tệp aswidsagenta.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Avast Antivirus của Avast . Avast Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. Aswidsagenta.exe là một phần của Avast Behavior Shield, trình theo dõi

CompatTelRunner.exe là gì?

Quá trình CompatTelRunner.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Từ xa Tương thích Microsoft thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: CompatTelRunner.exe là một phần quan trọng của Windows, nhưng thường gây ra sự cố. Tệp CompatTelRunner.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ S

QtWebEngineProcess.exe là gì?

Tệp QtWebEngineProcess.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Qt WebEngine của Công ty Qt . Qt WebEngine là một công cụ trình duyệt web được xây dựng để nhúng nội dung web vào các ứng dụng được xây dựng bằng Qt. QtWebEngineProcess.exe chạy Qt WebEngine. Đây không phải là quy trình bắt buộc và có thể bị vô hiệ

AGCInvokerUtility.exe là gì?

Quá trình được gọi là Adobe GC Invoker Utility thuộc về phần mềm GC Invoker Utility của Adobe Systems (www.adobe.com). Mô tả: AGCInvokerUtility.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. AGCInvokerUtility.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Chương trình tệp \ Tệp chung" Tập tin C: \ Chương trình (x86) \ Tệp chung \ Adobe \ AdobeGCClient \ . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 316.392 b

Trkwks.dll là gì?

Tệp trkwks.dll chính hãng là một thành phần phần mềm của Dịch vụ theo dõi liên kết phân tán của Tập đoàn Microsoft . "Trkwks.dll" là một dịch vụ hệ thống Microsoft Windows nằm trong "C: \ Windows \ System32" có thể được khởi động hoặc dừng từ Bảng điều khiển hoặc bởi các chương trình khác. Đây là phần "Máy khách theo dõi liên kết phân tán", một phần của Dị

Sedlauncher.exe là gì?

Quá trình được gọi là sedlauncher thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Sedlauncher.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp sedlauncher.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files" (ví dụ : C: \ Program Files \ rempl \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 261.24

Sedsvc.exe là gì?

Quá trình được gọi là sedsvc thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Sedsvc.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Sedsvc.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files" (ví dụ: C: \ Program Files \ rempl \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 304.

AppVShNotify.exe là gì?

Quá trình AppVShNotify.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là AppVShNotify hoặc Microsoft Application Virtualization Client Shell Trình thông báo thuộc về phần mềm Microsoft Application Virtualization (App-V) hoặc Microsoft Application Virtualization hoặc Microsoft Office (phiên bản 365 Home Premium - en-us) của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: AppVShNotify.exe

Instup.exe là gì?

Tệp instup.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Avast Free Antivirus của AVAST . Avast Free Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. Instup.exe chạy trình cài đặt và trình cập nhật định nghĩa virus cho Avast Free Antivirus. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu

HxTsr.exe là gì?

Quá trình HxTsr.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Outlook Communications thuộc về phần mềm Microsoft Office (phiên bản 2016) hoặc Thư và Lịch của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: HxTsr.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. HxTsr.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Chương

Fontdrvhost.exe là gì?

Quá trình Fontdrvhost.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Usermode Font Driver Host thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Fontdrvhost.exe ban đầu là một phần quan trọng của Windows và hiếm khi gây ra sự cố. Tệp fontdrvhost.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ Sy

Perfmon.exe là gì?

Tệp perfmon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Perfmon.exe chạy Windows Performance Monitor, một công cụ thời gian thực để đo hiệu năng hệ thống. Điều này không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn.Windows Performance Monitor là một tiện ích Windows được thiết

Csssss.exe là gì?

Tệp csrss.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Quá trình thời gian chạy máy chủ của máy khách là phần chế độ người dùng của hệ thống con Windows. Csrss.exe là một tệp Windows thiết yếu và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho PC của bạn. Hệ thống con Thời gian chạy máy chủ của khách hàng là một tệp Windows quan trọng p

Atieclxx.exe là gì?

Tệp atieclxx.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Sự kiện bên ngoài AMD của AMD . Atieclxx.exe là một tệp thực thi được liên kết với Tiện ích sự kiện bên ngoài ATI cho Windows, một quá trình quản lý tính năng ATI Hotkey. Tệp DLL lưu trữ dữ liệu, mã và tài nguyên cần thiết bởi một hoặc nhiều chương trình để hoạt động chính xác. Đây không phải là một tệp Windows thiết yếu và được biết là chiếm tài nguyên. Nó có thể được g

Playstv.exe là gì?

Quá trình Playstv.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trình ghi video Plays.tv của Raptr hoặc Trình ghi video Plays.tv thuộc về phần mềm PlaysTV của Plays.tv hoặc Bản quyền © (phiên bản 2018 Plays.tv, LLC). Mô tả: Playstv.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Playstv.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (

OfficeClickToRun.exe là gì?

Quá trình OfficeClickToRun.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Office Click-to-Run hoặc Microsoft Office Click-to-Run (SxS) hoặc Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS) thuộc về phần mềm Microsoft Office (phiên bản 365 - en-us, 365 ProPlus - en-us, 365 Business - en-us, 365 Small Business Premium, 365 Home Premium - en-us, 365 ProPlus - es-es, 365 - ru -ru, 365 - nb-no) hoặc Microsoft Office Professional Plus (phiên bản 2016, 2013) hoặc Microsoft Office Home and Student (phiên bản 2013, 2016) hoặc Microsoft Office Home and Business (phiên bản 2013, 2016) hoặc M

AtkexComSvc.exe là gì?

Tệp atkexComSvc.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Asus Motherboard Utility của ASUS . ASUS Motherboard Utility là phần mềm tiện ích giúp trình điều khiển BIOS và thiết bị luôn cập nhật trên máy tính ASUS. ACEngSvr.exe chạy các quy trình liên lạc cần thiết để Tiện ích Bo mạch chủ ASUS chạy. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có thể bị

ASHelper.exe là gì?

Tệp ASHelper.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của AimerSoft Studio của AimerSoft Studio . AimerSoft Studio là bộ công cụ tiện ích được thiết kế để chuyển đổi phương tiện, ghi đĩa và chỉnh sửa video. ASHelper.exe khởi chạy tệp trợ giúp cho AimerSoft Studio. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có t

Setuphost.exe là gì?

Quá trình được gọi là Modern Setup Host thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Setuphost.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Setuphost.exe nằm trong thư mục con của "C: \" - thường là C: \ $ WINDOWS. ~ BT \ Nguồn \ hoặc C: \ $ Windows. ~ WS \ Source \ . Kí

Video.UI.exe là gì?

Quá trình được gọi là Ứng dụng Video thuộc về Phần mềm Giải trí hoặc Xbox LIVE trên Windows hoặc Phim & TV hoặc Phim & TV của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Video.UI.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Đoạn video Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 13.179.660 byte (97% của tất cả các lần xuất hiện), 10.934.408 byte v

AvLaunch.exe là gì?

Tệp AvLaunch.exe chính hãng là thành phần phần mềm của Avast Antivirus của Avast . Avast Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. AvLaunch.exe chạy Avast Anti-virus. Đây là một quy trình cốt lõi liên quan đến chương trình A

CefSharp.BrowserSub process.exe là gì?

Quá trình được gọi là CefSharp. Mô tả: CefSharp.BrowserSub process.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. CefSharp.BrowserSub process.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (x86)" - thường là C: \ Program Files (x86) \ Razer \ Razer Cortex \ Cef \ hoặc C: \ Program Files (x86) \ Razer \ Dịch vụ Razer \ Trung tâm Razer \ . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP

Dalost.exe là gì?

Tệp dashost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Dashost.exe chạy Máy chủ Nhà cung cấp Khung Hiệp hội Thiết bị kết nối và ghép nối cả thiết bị có dây và không dây với HĐH Windows. Đây là một tệp Windows thiết yếu và không nên xóa trừ khi gây r

SearchUI.exe là gì?

Tệp SearchUI.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Giao diện người dùng tìm kiếm là một quá trình là một phần của trợ lý tìm kiếm bản địa của Microsoft, Cort Cortana. SearchUI.exe kích hoạt giao diện người dùng tìm kiếm của tr

Rundll32.exe là gì?

Tệp rundll32.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. RunDLL là một chương trình tiện ích dòng lệnh Windows. và một thành phần thiết yếu của Windows. Đây là thành phần quan trọng của Windows và không nên xóa trừ khi được tìm thấy trong thư mục không phải là "C: \ Windows" .Rundll32.exe cho phép người dùng kích hoạt chức năng được xuất từ ​​DLL 32 bit.

IAStorIcon.exe là gì?

Tệp IAStorIcon.exe chính hãng là thành phần phần mềm của Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (RST) của Tập đoàn Intel . Dịch vụ Windows này hiển thị biểu tượng thanh công cụ hiển thị dấu chấm than nếu Dịch vụ Công nghệ lưu trữ nhanh (RST) của Intel® không chạy và dấu kiểm màu xanh lá cây nếu có. Nhấp vào biểu tượng sẽ khởi chạy Giao diện người dùng RST. Đây là một giao diện

IgfxEM.exe là gì?

Quá trình IgfxEM.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Mô-đun igfxEM thuộc về phần mềm Giao diện người dùng chung Intel® hoặc igfxEm của Intel (www.intel.com) hoặc igfxEm. Mô tả: IgfxEM.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. IgfxEM.exe nằm trong thư mục con của C: \ Windows \ System

Nvcontainer.exe là gì?

Quá trình Nvcontainer.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là NVIDIA Container thuộc về phần mềm NVIDIA Container hoặc NVIDIA LocalSystem Container hoặc NVIDIA Driver hoặc Bảng điều khiển hiển thị NVIDIA của NVIDIA (www.nvidia.com). Mô tả: Nvcontainer.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gâ

WSHelper.exe là gì?

Quá trình WSHelper.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Wondershare Studio hoặc Wondershare Helper Compact.exe thuộc về phần mềm Wondershare Studio hoặc Wondershare Helper Compact hoặc Pinnacle Studio (phiên bản 18 Add-Ons) của Wondershare. Mô tả: WSHelper.exe không cần thiết

AccelerometerSt.exe là gì?

Tệp AccelerometerSt.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của HP 3D DriveGuard của Hewlett-Packard . HP 3D DriveGuard là một thiết bị phần cứng ngoại vi dành cho các mẫu HP ProBook và EliteBook được chọn để bảo vệ ổ cứng khỏi bị va đập và rơi. AccelerometerSt.exe chạy quy trình khay hệ thống cho 3D Driv

Dismhost.exe là gì?

Tệp Dismhost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Quản lý và phục vụ hình ảnh triển khai là một công cụ dòng lệnh của Microsoft được thiết kế để phục vụ và chuẩn bị Windows Images. Dismhost.exe là tệp lưu trữ cho DISM và không gây ra mối đe dọa cho P

Mbamtray.exe là gì?

Tệp mbamtray.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Malwarebytes bởi Malwarebytes . Malwarebytes là một công cụ phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại. Mbamtray.exe chạy một quy trình kiểm soát chức năng khay của chương trình. Đây không phải là một quy trình bắt buộc và có thể bị vô hiệu hóa một cách an toàn.Malwarebytes là phần mềm loại bỏ phần mềm độc hại được thiết kế để loại bỏ các quản

HostAppServiceUpdater.exe là gì?

Quá trình HostAppServiceUpdater.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trình cập nhật dịch vụ ứng dụng máy chủ thuộc về phần mềm Lenovo App Explorer hoặc App Explorer hoặc Trình cập nhật dịch vụ ứng dụng máy chủ hoặc Dịch vụ ứng dụng máy chủ hoặc Life App Explorer của SweetLabs hoặc Pokki. Mô tả: HostAppServiceUpdater.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây r

Taskeng.exe là gì?

Tệp taskeng.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Taskeng.exe chạy Dịch vụ Lập lịch tác vụ, một tiện ích theo dõi tác vụ thuộc hệ điều hành Windows Vista / 7/8/10. Đây là một quy trình chính hãng và không gây hại cho má

MSASCuiL.exe là gì?

Quá trình MSASCuiL.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là biểu tượng thông báo Windows Defender thuộc về phần mềm Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: MSASCuiL.exe ban đầu của Microsoft là một phần quan trọng của Windows, nhưng thường gây ra sự cố. Tệp MSASCuiL.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Fil

EasyAntiCheat.exe là gì?

Tệp EasyAntiCheat.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của EasyAntiCheat của EasyAntiCheat . EasyAntiCheat là một dịch vụ chống gian lận cho các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. EasyAntiCheat.exe chạy quy trình cốt lõi cho ứng dụng EasyAntiCheat. Đây không phải là dịch vụ Windows bắt buộc và có t

CiscoVideoGuardMonitor.exe là gì?

Tệp CiscoVideoGuardMonitor.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Cisco VideoGuard của Cisco . Cisco VideoGuard là một dịch vụ mã hóa kỹ thuật số để phát video. CiscoVideoGuardMonitor.exe chạy một quy trình được liên kết với Cisco VideoGuard. Đây không phải là thành phần quan trọng của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu không bắt buộc. Video VideoGuard ban đầu được phát triển bởi NDS, công ty phần mềm cũ của Israe

Aswidsagent.exe là gì?

Quá trình Aswidsagent.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Avast Behavior Shield hoặc AVG Software Analyzer thuộc về phần mềm Avast Free Antivirus hoặc AVG Internet Security của AVAST Software (www.avast.com) hoặc AVAST Software, hoặc AVG Technologies CZ,, (www.freeavg.com). Mô tả: Aswidsagent.ex

Powershell.exe là gì?

Tệp powershell.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. PowerShell là một khung quản lý cấu hình và tự động hóa nhiệm vụ từ Microsoft. Powershell.exe là tệp thực thi được liên kết với PowerShell và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho PC của người dùng .PowerShell là một khung quản lý cấu hình và tự động hóa nhiệm vụ của Microsoft ba

APSDaemon.exe là gì?

Tệp APSDaemon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Hỗ trợ ứng dụng Apple của Apple . APSDaemon.exe là một tệp thực thi thuộc về Hỗ trợ ứng dụng của Apple, một chương trình được yêu cầu để đồng bộ hóa các thiết bị thông qua iTunes. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hi

Discord.exe là gì?

Tệp Discord.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Discord by Discord . Discord là một chương trình VoIP đa nền tảng miễn phí phổ biến với cộng đồng chơi game trực tuyến. Discord.exe chạy Discord. Đây không phải là một ứng dụng Windows quan trọng và có thể bị xóa hoặc gỡ cài đặt nếu biết có vấn đề .iscord được thiết kế với mục đích phục vụ như một dịch vụ trò chuyện hiệu quả hơn các

Iusb3mon.exe là gì?

Tệp iusb3mon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Bộ điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng Intel® USB phiên bản 3.0 của Tập đoàn Intel . Trình giám sát Intel® USB 3.0 (iusb3mon.exe) trong Trình điều khiển bộ điều khiển máy chủ lưu trữ USB 3.0 là một dịch vụ Windows nền tảng theo dõi trạng thái Cắm và Phát

AvastSvc.exe là gì?

Tệp AvastSvc.exe chính hãng là thành phần phần mềm của Avast Free Antivirus của AVAST . Avast Free Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. AvastSvc.exe là một quy trình cốt lõi chạy Avast Free Antivirus. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể

DellDataVault.exe là gì?

Tệp DellDataVault.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trung tâm hỗ trợ Dell của Dell . Dell Data Vault là một phần của Trung tâm hỗ trợ Dell thu thập thông tin về sức khỏe hệ thống, hiệu suất và môi trường liên quan đến các ứng dụng do Dell thiết kế. DellDataVault.exe chạy chương trình Dell Data Vault. Đây không phải

ACMON.exe là gì?

Tệp ACMON.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của ASUS Brilliant Video của ATK (ASUSTeK Computer Inc.) . Acmon.exe là tệp thực thi chính được sử dụng để chạy ASUS Video Video, một phần của các chương trình Công nghệ cải tiến video tuyệt vời của ASUS. Nó không phải là một quá trình Windows cốt lõi, nhưng chỉ

Microsoft.Photos.exe là gì?

Tệp Microsoft.Photos.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Photos của Microsoft . Microsoft Photos là một phần mềm duyệt và xử lý ảnh cơ bản. Microsoft.Photos.exe đang khởi chạy Microsoft Photos. Đây là một quy trình chính hãng.Microsoft Photos là trình chỉnh sửa video clip, ứng dụng chia sẻ ảnh và trình xem ảnh được bao gồm trong hệ điều hành Windows 8 và 10. Tiện ích này cũng có thể được sử dụng để tải ảnh lên Facebook, Twitter, Instag

RunSW.exe là gì?

Tệp runSW.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Realtek Wireless LAN Utility của Realtek . Realtek Wireless LAN Utility là bộ công cụ cấu hình và tương thích, hỗ trợ giao tiếp giữa thẻ LAN không dây Realtek và hệ điều hành. RunSW.exe chạy một quá trình buộc kết nối USB3.0 hoặc 2.0. Nó có thể cần thiết trong khi chạy bộ điều hợp Wi

MpSigStub.exe là gì?

Tệp MpSigStub.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Windows Automatic Updates là chương trình của Microsoft tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật. MPSigStub.exe là một tệp ứng dụng cài đặt của Microsoft được sử dụng cùng với Cập nhật tự động của Windows. Đây là một quy trình chính hãng không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn. Cập nhật tự động

RAVBg64.exe là gì?

Tệp RAVBg64.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek của Bán dẫn Realtek . RAVBg64.exe là quá trình chính đằng sau Trình điều khiển âm thanh Realtek. Nó không phải là một tệp Windows thiết yếu và không gây ra vấn đề gì. Nó luôn nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files".

LtcmClient.exe là gì?

Tệp ltcmClient.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của PowerENGAGE của Aviata, Inc. Quá trình "ltcmClient.exe", được phát triển bởi Leader Technologies Inc. ở Albuquerque, NM, Hoa Kỳ, mang đến cho khách hàng của Leadertech, (các công ty sản phẩm tiêu dùng bao gồm các nhà sản xuất máy tính Dell và Lenovo, Barnes & Noble và các công ty khác), giao tiếp hai chiều với người tiêu dùng thông qua các máy chủ chuyên dụng mà LTCM Client liên hệ. Leadertech đã tiên phong trong quy trình Quản lý trải nghiệm khách hàng (CXM) này. S

Ctfmon.exe là gì?

Tệp ctfmon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Office của Microsoft . Microsoft Office là một dòng phần mềm máy khách và máy chủ. Ctfmon.exe được sử dụng để kích hoạt Thanh ngôn ngữ trong Microsoft Office và hoàn toàn an toàn cho PC của bạn.Microsoft Office là một loạt phần mềm máy chủ và máy khá

RTFTrack.exe là gì?

Tệp RTFTrack.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Lenovo Easy Camera của Realtek . Lenovo Easy Camera là phần sụn được phát triển bởi Realtek cho phép chức năng webcam cho webcam Lenovo. RTFTrack.exe là một quá trình sử dụng các thuật toán theo dõi khuôn mặt cho phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có th

Đồng ý là gì?

Tệp đồng ý chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Consent.exe là một tệp khởi chạy giao diện người dùng cho Điều khiển tài khoản người dùng (UAC), một lớp ủy quyền cho Windows. Đây là một quy trình chính hãng và an toàn. Kiểm soát tài khoản

Appnhost.exe là gì?

Quá trình Appnhost.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Máy chủ lưu trữ dành cho ứng dụng thuộc về phần mềm AppNHost của Dự án Mixesoft. Mô tả: Appnhost.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Appnhost.exe nằm trong thư mục con của thư mục hồ sơ của người dùng h

WsAppService.exe là gì?

Quá trình WsAppService.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Dịch vụ ứng dụng Wondershare hoặc Hộ chiếu Wondershare thuộc về phần mềm Khung ứng dụng Wondershare hoặc Dịch vụ khung ứng dụng Wondershare của Wondershare. Mô tả: WsAppService.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố.

GyStation.exe là gì?

Quá trình GyStation.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Trạm Gyazo hoặc GyStation thuộc về phần mềm Trạm Gyazo hoặc Nota của Nota. Mô tả: GyStation.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. GyStation.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (x86)" - chủ yếu là C: \ Program Files (x86) \ Gyazo \ . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 3.095.840 byte

Mrt.exe là gì?

Tệp mrt.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Windows của Microsoft . Mrt.exe là tệp thực thi chính được sử dụng để chạy Microsoft Removal Tool. Nó không phải là một quá trình Windows cốt lõi, nhưng chỉ nên được gỡ bỏ trong trường hợp nó gây ra vấn đề. Công cụ diệt Microsoft được phát hành lần đầu tiên vào năm 2005 cho hệ

KillerService.exe là gì?

Quá trình KillerService.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Qualcomm Atheros Killer Network Service hoặc Killer Network Service thuộc về phần mềm Qualcomm Atheros Network Manager hoặc Killer Network Manager của Qualcomm Atheros hoặc Rivet Networks. Mô tả: KillerService.exe không c

Fmapp.exe là gì?

Quá trình Fmapp.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Ứng dụng FMAPP thuộc về phần mềm Fortemedia hoặc Realtek High Audio Audio Driver hoặc FMAPP Application hoặc Forte Config của Fortemedia (www.fortemedia.com). Mô tả: Fmapp.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Fmapp.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Tệp chươ

Mscoree.dll là gì?

Quá trình được gọi là Microsoft .NET Runtime Execut Engine thuộc về phần mềm Microsoft .NET Framework (phiên bản 4 Hồ sơ khách hàng, 4 Máy khách) hoặc Hệ điều hành Microsoft Windows của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: Mscoree.dll không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Tệp mscoree.dll nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32

Raptr.exe là gì?

Quá trình Raptr.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Raptr Desktop App hoặc Raptr Client thuộc về phần mềm Raptr của Raptr. Mô tả: Raptr.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp raptr.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (x86)" (thường là C: \ Program Files (x86) \ Raptr \ hoặc C: \ Program Files (x86) \ Raptr Inc \ Raptr \ ) . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 67.344 byte

Wermgr.exe là gì?

Tệp wermgr.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Báo cáo lỗi Windows là trình quản lý báo cáo sự cố cho các hệ điều hành Windows. Wermgr.exe chạy phần mềm báo cáo lỗi và không gây ra mối đe dọa cho máy tính của bạn. Trình quản lý báo cáo lỗi là một phần của thành phần phần mềm báo cáo l

Acwebbrowser.exe là gì?

Tệp acwebbrowser.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Maya bởi Autodesk . Maya là một phần mềm hoạt hình và kết xuất đồ họa máy tính 3D. Acwebbrowser.exe chạy trình xử lý trình duyệt cho phép người dùng truy cập các trang web thông qua Maya. Đây không phải là một thành phần quan trọng của Windows

Cmd.exe là gì?

Tệp cmd.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Cmd.exe chạy Command Prompt, trình thông dịch dòng lệnh cho Windows. Đây là thành phần hệ thống và cần được gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa trừ khi hoàn toàn bắt buộc. Windows Command Prompt là trình thông dịch dòng lệnh trên một số hệ đ

LCore.exe là gì?

Tệp LCore.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Logitech Gaming Software của Logitech . "Lcore.exe", Logitech Gaming Framework, là phần mềm thực thi chính của Logitech Gaming Software, được cung cấp với tất cả các bàn phím, gamepad và chuột chơi game G-Series. Nó cấu hình và quản lý các tính năng được sử

Wsc_proxy.exe là gì?

Tệp wsc_proxy.exe chính hãng là thành phần phần mềm của Avast Antivirus của Avast . Avast Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. Wsc_proxy.exe chạy một quy trình chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập Internet Avast thông qua dịch vụ proxy. Đây là một quy trình cốt lõi liên quan đến chương trình Avast Antivirus. Vô hiệu

XtuService.exe là gì?

Quá trình XtuService.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là XtuService thuộc về phần mềm Intel® Extreme Tune Utility hoặc MSI Intel Extreme Tune Utility của Intel® (www.intel.com). Mô tả: XtuService.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. XtuService.exe nằm trong thư mục con của "C: \

WebHelper.dll là gì?

Quá trình được gọi là TODO: Mô tả tệp hoặc đối tượng trợ giúp trình duyệt IE thuộc phần mềm TODO: Tên sản phẩm hoặc HP Web Helper hoặc HP eHelp của TODO: Tên công ty hoặc Hewlett-Packard (www.hp.com). Mô tả: WebHelper.dll không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. WebHelper.dll nằm trong thư mục con của C: \ Windows, thường là C:

LogiLDA.dll là gì?

Quá trình được gọi là Logitech Download Assistant thuộc về phần mềm Logitech Download Assistant của Logitech (www.logitech.com). Mô tả: LogiLDA.dll không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. LogiLDA.dll nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32. Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 /

Adobe CEF Helper.exe là gì?

Tệp Adobe CEF Helper.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Adobe Creative Cloud của Adobe Systems . Adobe Creative Cloud là tập hợp các công cụ phần mềm do Adobe phát triển để chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa, chụp ảnh, phát triển web và dịch vụ đám mây. Adobe CEF Helper.exe là mô-đun trợ giúp thuộc về công cụ trình

BrYNSvc.exe là gì?

Tệp BrYNSvc.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Brother Monitor Status Monitor của Brother . Bộ theo dõi trạng thái máy in Brother là một tiện ích hiển thị trạng thái máy in và mức mực. BrYNSvc.exe là một quy trình được liên kết với 'Trình khám phá tức thời của riêng Brother', một phần mềm là một phần của Trình theo dõi trạng thái máy in Brother. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu b

Aprp.exe là gì?

Tệp aprp.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của APRP bởi ASUSTeK . Aprp.exe là một tệp thi hành là một phần của Chương trình đăng ký sản phẩm ASUS, một ứng dụng được thiết kế để theo dõi phần mềm Asus đã đăng ký được cài đặt trên máy tính. Đây không phải là một quá trình thiết yếu cho Windows và có thể bị vô hiệu hó

Igfxtray.exe là gì?

Tệp igfxtray.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Giao diện người dùng chung Intel® của Tập đoàn Intel . Quá trình Intel này được cài đặt như một phần của Trình điều khiển tăng tốc đồ họa phương tiện của họ, được cung cấp cùng với trình điều khiển Windows cho card đồ họa Intel và nVidia. Nó hiển thị một biểu tượng trong khay thông báo hệ thống Microsoft Windows, cho phép ngư

Wscript.exe là gì?

Tệp wscript.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Máy chủ Windows Script là một dịch vụ cung cấp khả năng tạo kịch bản cho các hệ điều hành Windows. Wscript.exe được giao nhiệm vụ thực thi các tệp VBScript và không gây ra bất kỳ tác hại nào cho PC của bạn. Trước đây có tên Windows Scripting Host, Windows Script Host là một công nghệ tự

Winat.exe là gì?

Tệp winat.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Các biện pháp của Windows System Assessment Tool là một công cụ đánh giá hiệu suất. WinSAT.exe chạy công cụ WinSAT và không gây hại cho PC của bạn. Có thể truy cập từ Bảng điều khiển trong Thông tin hiệu su

Cách loại bỏ vi rút AutoKMS

Quá trình AutoKMS.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là AutoKMS hoặc Office 2010 KMS Kích hoạt khi khởi động thuộc về phần mềm AutoKMS hoặc Windows Loader của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: AutoKMS.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. AutoKMS.exe nằm trong thư mục con của C: \ Windows hoặc đôi

EEventManager.exe là gì?

Quá trình EEventManager.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Ứng dụng EEventManager hoặc Ứng dụng EE của EEventManager thuộc về phần mềm Epson Event Manager hoặc EEventManager Application hoặc Epson Copy Utility của SEIKO Epson CORPORATION (www.epson.com). Mô tả: EEventManager.exe không

AdobeIPCBroker.exe là gì?

Tệp AdobeIPCBroker.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Adobe Creative Cloud của Adobe . Adobe Creative Cloud là tập hợp các công cụ phần mềm do Adobe phát triển để chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa, chụp ảnh, phát triển web và dịch vụ đám mây. AdobeIPCBroker.exe chạy một quy trình tạo điều kiện giao tiếp g

PIconStartup.exe là gì?

Tệp PIconStartup.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Intel® Management Engine Linh kiện của Tập đoàn Intel . Tiện ích khởi động biểu tượng quyền riêng tư được khởi chạy bởi Client Icon Client. Cả hai đều là Thành phần công cụ quản lý Intel® (trong Ứng dụng Intel® Management and Security Status (IMSS)) xử lý tương tác HĐH Windows với Công nghệ quản lý hoạt động Intel® (AMT). Công nghệ Intel vPro và Microsoft .NET Framework (2.0 hoặc 3.5) cũng phải có mặt. Nếu không,

PresentationFontCache.exe là gì?

Tệp PresentationFontCache.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft .NET Framework của Tập đoàn Microsoft . "PresentationFontCache.exe" là của Microsoft Corporation, một dịch vụ Windows từ Windows Presentation Foundation (WPF), hệ thống con đồ họa của phiên bản 3.0 của Windows .NET Framework. WPF đã là một th

TiltWheelMouse.exe là gì?

Quá trình TiltWheelMouse.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là pimumouse thuộc về pimumouse phần mềm của Pixart Imaging. Mô tả: TiltWheelMouse.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp TiltWheelMouse.exe nằm trong thư mục C: \ Windows \ System32 hoặc đôi khi trong thư mục con của "C: \ Program Files" hoặc trong thư mục con của C: \ Windows \ System32. Kích thước tệp trên Windows 10/8/7 / XP là 241.152 byte. Nó không ph

Cách loại bỏ vi rút SppExtComObjPatcher

Quá trình không chứa bất kỳ thông tin công ty. Mô tả: SppExtComObjPatcher.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. SppExtComObjPatcher.exe nằm trong một thư mục không xác định. Kích thước tệp trên Windows 10/8/7 / XP là 0 byte. SppExtComObjPatcher.exe là một tệp không có thông t

GFNEXSrv.exe là gì?

Quá trình GFNEXSrv.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là GFNEXSrv thuộc về phần mềm ATK Generic Function Service hoặc Toshiba Password Utility hoặc Dịch vụ GFNEX hoặc Tiện ích mật khẩu của Toshiba hoặc Lenovo_ATK_Package hoặc Nơi đặt sách của Toshiba bởi PEGATRON CORPORATION (www.pegatroncorp.com) hoặc ASUS (www.asus.com) hoặc ASUSTek M

Iexplore.exe là gì?

Tệp iexplore.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Windows Internet Explorer của Microsoft . Internet Explorer là một trình duyệt Internet được phát triển bởi Microsoft. Iexplore.exe là tệp cài đặt của Internet Explorer và không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn. Được phát triển bởi Microsoft, Internet Explorer là

BackgroundTaskhost.exe là gì?

Tệp backgroundTaskhost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Cortana của Microsoft . Cortana là một trợ lý ảo cho HĐH Windows. BackgroundTaskhost.exe là một tệp chạy tiện ích Máy chủ tác vụ nền, một quy trình Windows tiêu chuẩn. Đây là một thành phần thiết yếu của HĐH Windows và không nên xóa. Nó có thể bị vô hiệu hóa thông qua Cài đặt> Cortana. Được Microso

HPWuSchd.exe là gì?

Tệp HPWuSchd.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Máy in và Máy quét HP của Hewlett-Packard . Máy in và Máy quét HP tạo các biểu diễn đồ họa hoặc văn bản trên phương tiện vật lý và quét hình ảnh hoặc văn bản vật lý và chuyển đổi chúng thành các biểu diễn kỹ thuật số. HPWuSchd.exe là một tệp được cài đặt cùng với máy in, máy quét hoặc phần cứng đa

CDASrv.exe là gì?

Tệp CDASrv.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Samsung Easy Printer Manager của Samsung . Samsung Easy Printer Manager là bộ quản lý máy in. CDASrv.exe chạy Mô-đun Máy chủ Tác nhân Máy tính Chung, một quá trình được liên kết với Trình quản lý Máy in Dễ dàng. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows v

AvastUI.exe là gì?

Tệp AvastUI.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Avast Free Antivirus của AVAST . Avast Free Antivirus là một chương trình bảo mật phần mềm miễn phí bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại, vi rút, trojan và sâu máy tính. AvastUI.exe khởi chạy giao diện người dùng cho Avast Free Antiviru

ISUSPM.exe là gì?

Tệp ISUSPM.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của FlexNet Connect by Flexera Software . "ISUSPM.exe" là Bộ lập lịch cập nhật của Phần mềm Flexera. Nó cài đặt với phần mềm của bên thứ ba nếu InstallShield của Flexera có FlexNet Connect tùy chọn khi xây dựng thiết lập. (Nhiều nhà xuất bản sử dụng nó để có thể xảy ra nhiều trường h

GoogleUpdate.exe là gì?

Tệp GoogleUpdate.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Google Updater của Google . GoogleUpdate.exe là một tệp thực thi chạy Google Updater, một hệ thống quản lý gói tải xuống, cài đặt, xóa và tự động cập nhật các ứng dụng của Google. Đây không phải là thành phần quan trọng của Windows và cần đư

Msfeedssync.exe là gì?

Tệp msfeed chính hãng là một thành phần phần mềm của Internet Explorer của Microsoft . Internet Explorer là một trình duyệt web đồ họa được phát triển bởi Microsoft. Msfeedssync.exe chạy tác vụ Đồng bộ hóa nguồn cấp dữ liệu của Microsoft để cập nhật nguồn cấp RSS trong Internet Explorer và không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn. Được phát triển bởi Microsoft và phát hành lần đầu tiên vào năm 1995 là một loạt

Lenovo.Modern.ImControll.exe là gì?

Tệp Lenovo.Modern.ImControll.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Lenovo System Interface Foundation của Lenovo . Lenovo System Interface Foundation là một phần mềm hỗ trợ. Lenovo.Modern.ImControll.exe được liên kết với khung hỗ trợ này và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho PC của bạn. Lenovo System Interface Foundation giúp máy tính để bàn gi

NVIDIA Web Helper.exe là gì?

Quá trình được gọi là Dịch vụ trợ giúp Web NVIDIA thuộc về phần mềm Node.js hoặc Bảng điều khiển hiển thị NVIDIA của Node.js. Mô tả: NVIDIA Web Helper.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Tệp NVIDIA Web Helper.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Program Files (x86)" (ví dụ: C: \ Program Files (x86) \ NVIDIA Corporation \ NvNode \ ). Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7 / XP là 13.179.660 byte (

Ndvdm.exe là gì?

Tệp ntvdm.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành được Microsoft thiết kế để chạy máy tính cá nhân. Ntvdm.exe là một tệp thực thi thành phần NT Virtual DOS Machine của Windows NT và không gây ra mối đe dọa cho PC của bạn .Windows là một loạt các họ vận hành đồ họa được phát triển bởi Micr

Adb.exe là gì?

Quá trình Adb.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Lenovo PhoneCompmate hoặc HTC Sync Manager hoặc Universal Adb Driver hoặc Lenovo Yoga PhoneCompmate hoặc HTC Sync hoặc Uni-Android Tool Beta Test (phiên bản 6, 00) hoặc Syncios Data Transfer hoặc Side Sync thuộc về phần mềm Syncios hoặc Lenovo PhoneCompmate hoặc Android SDK Tools hoặc MEmu hoặc Wondershare MobileGo cho Android hoặc Universal Adb Driver hoặc Lenovo Yoga PhoneCompmate hoặc phiên bản KOPLAYER Pro hoặc Kingo ROOT hoặc ASUS PC Link hoặc HTC Sync hoặc Andy OS hoặc Maxthon Cloud Browser hoặc Adobe Creative Suit

SkypeBrowserhost.exe là gì?

Quá trình SkypeBrowserhost.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Skype Browser Host thuộc về phần mềm Skype by Skype Technologies (www.skype.com). Mô tả: SkypeBrowserhost.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. SkypeBrowserhost.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Pro

Sihost.exe là gì?

Tệp sihost.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Shell Architectural Host là một thành phần cốt lõi của Windows. Sihost.exe chạy máy chủ cơ sở hạ tầng Shell. Đây là thành phần quan trọng của Windows và không nên xóa. Máy chủ cơ sở hạ tầng Windows Shell có nhiệm vụ xử lý một số y

WavesSvc64.exe là gì?

Quá trình WavesSvc64.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Ứng dụng dịch vụ Waves MaxxAudio thuộc về phần mềm Trình cài đặt âm thanh Maxx hoặc Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek của Waves Audio. Mô tả: WavesSvc64.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố